Wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych 2022 i dalsze informacje – nabór uzupełniający

Z radością informujemy, że wszyscy kandydaci, którzy przystąpili do sprawdzianu predyspozycji językowych w terminie 04.08.2022r., uzyskali wynik pozytywny. Jednocześnie informujemy, że lista osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie wywieszona w szkole w dniu 12.08.2022r. zgodnie z terminarzem przygotowanym przez Śląskiego Kuratora Oświaty.

Rekrutacja uzupełniająca 2022/2023

Z uwagi na rezygnacje z jednego z uczniów z uczęszczania do naszej szkoły, została uruchomiona rekrutacja uzupełniająca na profil mat-fiz-inf (oddział dwujęzyczny). Wnioski rekrutacyjne będą przyjmowane w dniach 1 – 3 sierpnia. W dniu 4 sierpnia o godzinie 900 odbędzie się sprawdzian kompetencji językowej wymagany przy rekrutacji do klasy dwujęzycznej. Pozostałe terminy związane z rekrutacją…

Lista zakwalifikowanych oraz terminy składania oryginałów dokumentów na rok szkolny 2022/2023

Witajcie drodzy ósmoklasiści poniżej publikujemy listy przyjętych do naszej szkoły. Lista wywieszona jest także w szkole przy głównym wejściu. Szanowni Kandydaci, przed Wami ostatnia prosta związana z rekrutacją do naszej szkoły. W celu usprawnienia procesu potwierdzania przyjęcia do naszej szkoły prosimy o przygotowanie następujących dokumentów: oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej; oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu…

Harmonogram dla kandydatów do II LO

Drodzy absolwenci szkół podstawowych, cieszymy się niezmiernie, iż wybraliście nasze liceum jako szkołę pierwszego wyboru. Pragniemy poinformować, że komplet dokumentów uzupełniający złożony przez Was wniosek, należy dostarczyć do szkoły w jednym z podanych niżej terminów. Z kopiami świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty zapraszamy do sali 1.5 na pierwszym piętrze w…

Uwaga! Test kompetencji językowych

Obowiązkowy test kompetencji językowych dla wszystkich kandydatów do klas dwujęzycznych odbędzie się w budynku szkoły 3 czerwca 2022 r. o godzinie 14.00. Kandydaci do klas dwujęzycznych w II LO im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Rybniku, I LO im. Powstańców Śląskich w Rybniku lub Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku piszą sprawdzian w…