Aktualności

Nasi Partnerzy

Dyrekcja

mgr Ewelina Maj
Dyrektor (od 2022 r.)

Najlepsze Licea Perspektywy - Złota Szkoła 2023

ZŁOTA SZKOŁA 2023

1 m. w Rybniku
4 m. w województwie śląskim
61 m. w kraju w rankingu liceów ogólnokształcących
0
Lat działalności
0
%
Zdawalność matur
0
Liczba zwycięstw
w „Pojedynku na słowa”
0
Najwyższe miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Perspektyw - rok 2009