Aktualności

Nasi Partnerzy

Dyrekcja

mgr Ewelina Maj
Dyrektor (od 2022 r.)

ZŁOTA SZKOŁA 2024

1 m. w Rybniku
7 m. w województwie śląskim
91 m. w kraju w rankingu liceów ogólnokształcących
0
Lat działalności
0
%
Zdawalność matur
0
Liczba zwycięstw
w „Pojedynku na słowa”
0
Najwyższe miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Perspektyw - rok 2009