Jolanta Palińska
Marcin Adamczyk
Mateusz Dudzik
Piotr Kuczera

Historia poziom podstawowy

Poznać przeszłość. Wiek XX
Podręcznik do historii dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy
Nr dopuszczenia: 525/2012
Autorzy: Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow

Historia poziom rozszerzony

Zrozumieć przeszłość. Część 1. Starożytność i średniowiecze
Podręcznik do historii dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony
Nr dopuszczenia: 642/1/2013
Autorzy: Ryszard Kulesza, Krzysztof Kowalewski

Zrozumieć przeszłość. Część 2. Dzieje nowożytne
Podręcznik do historii dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony
Nr dopuszczenia: 642/2/2014
Autorzy: Paweł Klint, Piotr Galik

Zrozumieć przeszłość. Część 3. Lata 1815–1939
Podręcznik do historii dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony
Nr dopuszczenia: 642/3/2014
Autorzy: Piotr Galik

Zrozumieć przeszłość. Część 4. Dzieje najnowsze po 1939 roku
Podręcznik do historii dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony
Nr dopuszczenia: 642/4/2015
Autorzy: Jarosław Kłaczkow, Agnieszka Zielińska

Historia i społeczeństwo

Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste spory
Podręcznik do historii i społeczeństwa dla szkół ponadgimnazjalnych
Nr dopuszczenia: 659/1/2013
Autorzy: Tomasz Maćkowski

Poznać przeszłość. Rządzący i rządzeni
Podręcznik do historii i społeczeństwa dla szkół ponadgimnazjalnych
Nr dopuszczenia: 659/2/2014
Autorzy: Iwona Janicka

Poznać przeszłość. Wojna i wojskowość
Podręcznik do historii i społeczeństwa dla szkół ponadgimnazjalnych
Nr dopuszczenia: 659/3/2014
Autorzy: Jarosław Centek

Poznać przeszłość. Europa i świat
Podręcznik do historii i społeczeństwa dla szkół ponadgimnazjalnych
Nr dopuszczenia: 659/4/2015
Autorzy: Karol Kłodziński, Tomasz Krzemiński

Konsultacje maturalne z historii g. 7.10, czwartki sala 0.6

Olimpiada Historyczna

  1. Ryszard Burcon – finalista, 1991
  2. Katarzyna Fojcik – finalistka, 1997
  3. Jakub Paliński – laureat, 2007

Rybnicki Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej „Moja Europa”

Karolina Wąsik – laureatka, 2015

 Ogólnopolski Konkurs Historyczny            

„O Niepodległość 1956-1989

Laureatka  II miejsca – Zofia Fuchs, 2016

 

Wojewódzki Konkurs o Indeksy KUL rok szkolny 2017/2018
„Budować przyszłość na fundamentach przeszłości”

Laureat II miejsca – Bartłomiej Chlubek
Laureat IV miejsca – Bartłomiej Wieczorek
Opiekun mgr Marcin Adamczyk

 

Wojewódzki Konkurs o Indeksy KUL rok szkolny 2019/2020

Laureaci:

Konrad Gozdawa – Grajewski i Szczepan Hibner
Opiekun mgr Marcin Adamczyk

Wydarzenia
Nauczyciele

Jolanta Palińska
Marcin Adamczyk
Mateusz Dudzik
Piotr Kuczera

Program nauczania
Podręczniki

Historia poziom podstawowy

Poznać przeszłość. Wiek XX
Podręcznik do historii dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy
Nr dopuszczenia: 525/2012
Autorzy: Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow

Historia poziom rozszerzony

Zrozumieć przeszłość. Część 1. Starożytność i średniowiecze
Podręcznik do historii dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony
Nr dopuszczenia: 642/1/2013
Autorzy: Ryszard Kulesza, Krzysztof Kowalewski

Zrozumieć przeszłość. Część 2. Dzieje nowożytne
Podręcznik do historii dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony
Nr dopuszczenia: 642/2/2014
Autorzy: Paweł Klint, Piotr Galik

Zrozumieć przeszłość. Część 3. Lata 1815–1939
Podręcznik do historii dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony
Nr dopuszczenia: 642/3/2014
Autorzy: Piotr Galik

Zrozumieć przeszłość. Część 4. Dzieje najnowsze po 1939 roku
Podręcznik do historii dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony
Nr dopuszczenia: 642/4/2015
Autorzy: Jarosław Kłaczkow, Agnieszka Zielińska

Historia i społeczeństwo

Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste spory
Podręcznik do historii i społeczeństwa dla szkół ponadgimnazjalnych
Nr dopuszczenia: 659/1/2013
Autorzy: Tomasz Maćkowski

Poznać przeszłość. Rządzący i rządzeni
Podręcznik do historii i społeczeństwa dla szkół ponadgimnazjalnych
Nr dopuszczenia: 659/2/2014
Autorzy: Iwona Janicka

Poznać przeszłość. Wojna i wojskowość
Podręcznik do historii i społeczeństwa dla szkół ponadgimnazjalnych
Nr dopuszczenia: 659/3/2014
Autorzy: Jarosław Centek

Poznać przeszłość. Europa i świat
Podręcznik do historii i społeczeństwa dla szkół ponadgimnazjalnych
Nr dopuszczenia: 659/4/2015
Autorzy: Karol Kłodziński, Tomasz Krzemiński

Zajęcia pozalekcyjne

Konsultacje maturalne z historii g. 7.10, czwartki sala 0.6

Osiągnięcia

Olimpiada Historyczna

  1. Ryszard Burcon – finalista, 1991
  2. Katarzyna Fojcik – finalistka, 1997
  3. Jakub Paliński – laureat, 2007

Rybnicki Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej „Moja Europa”

Karolina Wąsik – laureatka, 2015

 Ogólnopolski Konkurs Historyczny            

„O Niepodległość 1956-1989

Laureatka  II miejsca – Zofia Fuchs, 2016

 

Wojewódzki Konkurs o Indeksy KUL rok szkolny 2017/2018
„Budować przyszłość na fundamentach przeszłości”

Laureat II miejsca – Bartłomiej Chlubek
Laureat IV miejsca – Bartłomiej Wieczorek
Opiekun mgr Marcin Adamczyk

 

Wojewódzki Konkurs o Indeksy KUL rok szkolny 2019/2020

Laureaci:

Konrad Gozdawa – Grajewski i Szczepan Hibner
Opiekun mgr Marcin Adamczyk