Oferta edukacyjna II LO im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego na rok szkolny 2021/2022

Klasa matematyczno-fizyczna z rozszerzonym językiem angielskim 1a mat-fiz-ang Oddziałowi przypisano następujące przedmioty rozszerzone obowiązkowe:matematykafizykajęzyk angielski Pierwszy język obcy:język angielski (kontynuacja, 3h/5h/5h/5h) Drugi język obcy:język francuski (od podstaw: 2h/2h/2h/2h)język niemiecki (kontynuacja: 2h/2h/2h/2h) Opis oddziału Klasa o kierunku matematyczno-fizycznym przygotowuje do zdawania egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z matematyki, fizyki i astronomii. Pozwala na rozwijanie zainteresowań w…

Chemiczne sukcesy uczniów II LO

Olimpiada Wiedzy Chemicznej z Wydziałem Chemii UJ Zakwalifikowani do III etapu: 1. Kacper Bugla 3b 2. Przemysław Fuchs 3b 3. Aleksandra Motyka 3d 4. Kamil Przybysz 3d Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” Zakwalifikowani do II etapu: 1. Kacper Bugla 3b 2. Przemysław Fuchs 3b 3. Aleksandra Motyka 3d 4. Kamil Przybysz 3d

II etap 67. Olimpiady Chemicznej

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli 18 grudnia 2020 r. w pierwszym etapie 67. Olimpiady Chemicznej. Z wielką radością przyjęliśmy wyniki, bowiem do drugiego etapu zakwalifikowało się dwóch uczniów klasy 3b – Kacper Bugla oraz Przemysław Fuchs. Chłopcy pracują pod opieką pani mgr Małgorzaty Kamińskiej. Życzymy powodzenia i trzymamy kciuki 🙂