Ł

2022/2023

“Ranking Perspektywy”

61 miejsce w Polsce (4 miejsce w województwie śląskim)

Wolny Bartłomiej

 • brązowy medal w 7. Europejskiej Olimpiadzie Fizycznej (European Physics Olympiad, EuPhO 2023), Uniwersytet Leibniza w Hanowerze

 • Laureat 71. Olimpiady Fizycznej (9 miejsce i kwalifikacja na Europejską Olimpiadę Fizyczną) – opiekun mgr Romuald Kondys

 

Kaczmarek Krzysztof

 • Laureat Olimpiady Geograficznej (12 miejsce i kwalifikacja na obóz przygotowawczy do Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej) – opiekun mgr Sławomir Targosz
 • Laureat Olimpiady Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego – opiekun mgr Marcin Adamczyk

 

Chemiuk Jan

 • Finalista Olimpiady Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego – opiekun mgr Marcin Adamczyk

 

Jacak Robert

 • Finalista Olimpiady Lingwistyki Matematycznej – opiekun mgr Joanna Kondys

 

Jureczka Julia

 • Finalistka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego – opiekun mgr Zofia Jakubowska

 

Korzeniowski Kacper

 • Finalistka Olimpiady Wiedzy o Rodzinie – opiekun mgr Beata Chojnacka

 

Majerowicz Szymon

 • Laureat Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku – opiekun dr Justyna Mikuła

 

Niedobecki Paweł

 • Finalista Olimpiady Chemicznej – opiekun mgr Ewelina Maj

 

Pater-Jajdelski Filip

 • Laureat  XXXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej – opiekun mgr Agnieszka Dudek-Pomykoł

 

Pater-Jajdelski Karol

 • Finalista Olimpiady Przedsiębiorczości – opiekun mgr Beata Chojnacka

 

Pisarek Dominik

 • Finalista Olimpiady Geograficznej – opiekun mgr Sławomir Targosz

 

Rek Oliwia

 • Finalistka Olimpiady Wiedzy o Rodzinie – opiekun mgr Beata Chojnacka

 

Romanik Kamil

 • Finalista Olimpiady Geograficznej – opiekun mgr Sławomir Targosz

 

Salamon Paweł

 • Finalista Olimpiady Chemicznej – opiekun mgr Małgorzata Kamińska i mgr Dominika Zdrzałek

 

Wilczek Katarzyna

 • Laureatka Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku – opiekun dr Justyna Mikuła

“Ranking Perspektywy”

45 miejsce w Polsce (3 miejsce w województwie śląskim)

Mateusz Tomiczek

 • II miejsce i złoty medal w VIII Bałtyckiej Olimpiadzie Geograficznej

 • XX miejsce i srebrny medal na XVIII Międzynarodowej Olimpiadzie Geograficznej w Paryżu

 • Laureat Olimpiady Geograficznej  – opiekun mgr S. Targosz

 

Milan Wowra

 • Finalista Olimpiady Astronomicznej – opiekunowie mgr R. Kondys i mgr G. Łopatka
 • Finalista Olimpiady Wiedzy Technicznej – opiekun mgr G. Łopatka
 • Finalista Olimpiady Fizycznej – opiekun mgr G. Łopatka

 

Grzegorz Adamiec

 • Laureat Olimpiady Fizycznej – opiekun mgr G. Łopatka
 • Finalista Olimpiady Wiedzy Technicznej – opiekun mgr G. Łopatka

 

Łukasz Pustelnik 

 • Finalista Olimpiady Języka Angielskiego – opiekun mgr B. Kocjan

 

Krzysztof Kaczmarek

 • Laureat Olimpiady Geograficznej  – opiekun mgr S. Targosz

 

Marta Krause

 • Finalistka Olimpiady Geograficznej  – opiekun mgr S. Targosz
 • Finalistka Olimpiady Lingwistyki Matematycznej- opiekun mgr M. Malinowska, mgr inż. D. Osińska

 

Kamil Romanik

 • Finalista Olimpiady Geograficznej  – opiekun mgr S. Targosz

 

Emilia Kordyś

 • Finalistka Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności – opiekun mgr M. Kamińska

 

Marlena Smerczek

 • Finalistka 51 Olimpiady Biologicznej – opiekun mgr A. Dudek-Pomykoł

 

Joanna Grzeszczak

 • Finalistka LII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego – opiekun mgr Sylwia Habram-Stolarek

“Ranking Perspektywy”

57 miejsce w Polsce (4 miejsce w województwie śląskim)

Mateusz Tomiczek

 • IX miejsce i srebrny medal w VII Bałtyckiej Olimpiadzie Geograficznej

 • Srebrny medal na XVII Międzynarodowej Olimpiadzie Geograficznej online w Stambule

 • Laureat Olimpiady Geograficznej  – opiekun mgr S. Targosz

 

Milan Wowra

 • Brązowy medal w XIV Międzynarodowej Olimpiadzie Astronomii i Astrofizyki

 • Laureat Olimpiady Astronomicznej- opiekunowie mgr R.Kondys i mgr G. Łopatka
 • Finalista Olimpiady Wiedzy Technicznej – opiekun mgr G.Łopatka

 

Wiktor Belkhayat

 • Laureat Olimpiady z Języka Francuskiego –opiekun mgr J. Bieńkowska
 • Finalista Olimpiady Lingwistyki Matematycznej- opiekun mgr K. Łępicka
 • Finalista Olimpiady Literatury i Języka Polskiego – opiekun dr Justyna Mikuła

 

Patrycja Paszenda

 • Laureatka Olimpiady Biologicznej – opiekun mgr A. Dudek-Pomykoł

 

Bartosz Poniewierka

 • Laureat 50 Olimpiady Biologicznej – opiekun mgr A. Dudek-Pomykoł

 

Piotr Kluba

 • Laureat Olimpiady Fizycznej- opiekun mgr G. Łopatka
 • Laureat Olimpiady Wiedzy Technicznej opiekun mgr G. Łopatka

 

Przemysław Fuks

 • Finalista Olimpiady Fizycznej- opiekun mgr G. Łopatka

 

Grzegorz Adamiec

 • Finalista Olimpiady Fizycznej- opiekun mgr G. Łopatka

 

Klaudia Ryś

 • Finalistka Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności – opiekun mgr E. Maj

 

Kacper Bugla

 • Finalista Olimpiady Chemicznej – opiekun mgr M. Kamińska

 

Hanna Matuszek

 • Finalistka Olimpiady Geograficznej  – opiekun mgr S. Targosz

 

Marta Krause

 • Finalistka Olimpiady Geograficznej  – opiekun mgr S. Targosz

 

Jagna Dziuba

 • Finalistka Olimpiady Ekologicznej- opiekun mgr A. Dudek-Pomykoł

“Ranking Perspektywy”

83 miejsce w Polsce (6 miejsce w województwie śląskim)

UWAGA!

W tym roku szkolnym ze względu na pandemię nie odbyły się finały olimpiad przedmiotowych, a uczniowie zakwalifikowani do finału otrzymali zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej tytuł finalisty

(W związku z decyzją o zamknięciu szkół i uczelni wyższych od poniedziałku 16 marca br., Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że:

Należy odwołać trzeci etap (finał) poszczególnych olimpiad i turniejów przy jednoczesnym zagwarantowaniu tytułu finalisty wszystkim uczniom zakwalifikowanym do trzeciego etapu danej olimpiady czy turnieju. Przyznanie wszystkim uczestnikom zakwalifikowanym do trzeciego etapu danej olimpiady przedmiotowej lub tematycznej (zawodowej) oraz turnieju tytułu finalisty, zagwarantuje im możliwość skorzystania z uprawnień, jakie przysługują finalistom ww. olimpiad i turniejów w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w systemie egzaminów zewnętrznych, a w przypadku finalistów olimpiad interdyscyplinarnych zapewni możliwość rekrutacji do szkół wyższych na warunkach określonych przez porozumienia z tymi szkołami.)

 

Finaliści tegorocznych olimpiad :

 

Wiktor Belkhayat

 • finalista XLIII Olimpiady Języka Francuskiego (III miejsce w Polsce po zawodach II stopnia) – opiekun mgr Jolanta Bieńkowska
 • finalista Olimpiady Lingwistyki Matematycznej (IV miejsce w Polsce po II stopnia)– opiekun mgr Karina Łępicka
 • finalista Olimpiada Języka Angielskiego ( I miejsce w Polsce po zawodach II stopnia) –  opiekun mgr Beata Kocjan

 

Patrycja Paszenda

 • finalistka L Olimpiady Literatury i Języka Polskiego – opiekun mgr Katarzyna Nogły

 

Wojciech Przybylski

 • finalista Olimpiady Języka Angielskiego – opiekun mgr Beata Kocjan

 

Milan Wowra

 • finalista Olimpiady Fizycznej– opiekun mgr Grzegorz Łopatka

 

Tatiana Henek

 •  finalistka Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności – opiekun mgr Ewelina Maj

 

Marta Czyż

 •  finalistka Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności – opiekun mgr Małgorzata Kamińska

 

Mateusz Tomiczek

 • finalista Olimpiady Geograficznej- opiekun mgr Sławomir Targosz

 

Piotr Pustelnik

 •  finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie- opiekun mgr Beata Chojnacka

 

Kamil Miczek

 • finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie- opiekun mgr Beata Chojnacka

“Ranking Perspektywy”

80 miejsce w Polsce (4 miejsce w województwie śląskim)

Sukcesy Licealistów:

Tomasz Mruzek

 • finalista Olimpiady Chemicznej – opiekun mgr Ewelina Maj

Wiktor Belkhayat

 • Laureat XLII Olimpiady Języka Francuskiego –  opiekun mgr Jolanta Bieńkowska
 • finalista Olimpiady Lingwistyki Matematycznej – opiekun mgr Karina Łępicka

 

Sukcesy gimnazjalistów:

Adam Konior

 • laureat Olimpiady Matematycznej Juniorów – opiekun mgr Ewa Tokarz
 • laureat  Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki – opiekun mgr Ewa Tokarz

Mateusz Tomiczek

 • laureat  Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki – opiekun mgr Ewa Tokarz

Milan Wowra

 • laureat  Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki – opiekun mgr Ewa Tokarz
 • laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Chemii- opiekun mgr Małgorzata Kamińska

Martyna Krasucka

 • laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego – opiekun dr Justyna Mikuła;

Karolina Kucz

 • laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego – opiekun dr Justyna Mikuła;
 • laureatka  Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki – opiekun mgr Ewa Tokarz

Maria Szymańska

 • laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego – opiekun dr Justyna Mikuła;

Maciej Fizia

 • laureat Wojewódzkiego Konkursu z Języka Niemieckiego – opiekun mgr Dominika Tlałka

Tomasz Lala

 • finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki – opiekun mgr Ewa Tokarz
 • laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Chemii- opiekun mgr Małgorzata Kamińska

Mateusz Obłój

 • finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki – opiekun mgr Ewa Tokarz

Karol Pieczka

 • finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki – opiekun mgr Ewa Tokarz

Bartosz Poniewierka

 • finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki – opiekun mgr Ewa Tokarz
 • laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Chemii- opiekun mgr Małgorzata Kamińska

Gabriel Rączkowski

 • finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki – opiekun mgr Ewa Tokarz

“Ranking Perspektywy”

107 miejsce w Polsce (9 miejsce w województwie śląskim)

Sukcesy Licealistów:

Bartosz Brzoza

Laureat LXVII Olimpiady Fizycznej – opiekun mgr Grzegorz Łopatka

Paulina Zegarska

Laureatka XXII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności -opiekun mgr Małgorzata Kamińska

Natalia Górecka

Laureatka XLII Olimpiady Artystycznej w sekcji historii muzyki – opiekun mgr Marek Berger

Wojciech Adamiec

Finalista LXVII Olimpiady Fizycznej – opiekun mgr Grzegorz Łopatka

Sukcesy gimnazjalistów:

 Wiktor Belkhayat

 • Finalista XVI Olimpiady Lingwistyki Matematycznej – opiekun mgr Karina Łępicka
 • Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego – opiekun dr Justyna Mikuła
 • Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki – opiekun mgr  Karina Łępicka
 • Laureat  Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z WOS – opiekun mgr Jolanta Palińska
 • Laureat  Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Francuskiego – opiekun mgr Jolanta Bieńkowska

Wojciech Przybylski

 • Laureat VIII Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów –opiekun mgr Beata Kocjan
 • Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki – opiekun mgr  Karina Łępicka
 • Laureat  Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego – opiekun mgr Beata Kocjan
 • Finalista  Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki – opiekun mgr Grzegorz Łopatka

Bartosz Tramś

 • Laureat VIII Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów –opiekun mgr Beata Kocjan
 • Laureat  Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego – opiekun mgr Beata Kocjan 

Wiktoria Wajda

 • Laureatka VIII Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów –opiekun mgr Beata Kocjan

 

Kacper Bugla

 • Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego – opiekun dr Justyna Mikuła
 • Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki – opiekun mgr  Karina Łępicka
 • Laureat  Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego – opiekun mgr Beata Kocjan
 • Finalista  Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki – opiekun mgr Grzegorz Łopatka
 • Laureat  Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Chemii – opiekun mgr Maria Król

Agata Golec

 • Laureatka  Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego – opiekun dr Justyna Mikuła

Szymon Nowak

 • Laureat  Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii – opiekun mgr Sławomir Targosz
 • Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki – opiekun mgr  Karina Łępicka
 • Laureat  Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki – opiekun mgr Grzegorz Łopatka

Marta Bartosiewicz

 • Laureatka  Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego – opiekun mgr Beata Kocjan

Martyna Krasuska

 •  Laureatka  Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego – opiekun mgr Beata Kocjan

Kinga Bogocz

 • Laureatka  Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego – opiekun mgr Beata Kocjan

 

Julia Cwynar

 • Laureatka  Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego – opiekun mgr Beata Kocjan

Olga Szymczak

 • Laureatka  Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego – opiekun mgr Beata Kocjan
 • Laureatka  Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z WOS – opiekun mgr Jolanta Palińska

Mateusz Tomiczek

 • Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii – opiekun mgr Sławomir Targosz
 • Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki – opiekun mgr  Ewa Tokarz

Adam Konior

 • Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki – opiekun mgr  Ewa Tokarz

Patrycja Wawrzyńczyk

 • Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii – opiekun mgr Sławomir Targosz

Milan Wowra

 • Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii – opiekun mgr Sławomir Targosz
 • Laureat  Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki – opiekun mgr Grzegorz Łopatka

Krzysztof Maciejończyk

 • Laureat  Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z WOS – opiekun mgr Jolanta Palińska

Piotr Maciejończyk

 • Laureat  Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z WOS – opiekun mgr Jolanta Palińska

Wojciech Maciejończyk

 • Laureat  Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z WOS – opiekun mgr Jolanta Palińska

Kira Magdziak

 • Laureat  Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z WOS – opiekun mgr Jolanta Palińska

Antoni Sobaszek

 • Laureat  Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z WOS – opiekun mgr Jolanta Palińska

Monika Chowaniec

 • Laureatka  Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Chemii – opiekun mgr Maria Król

Maciej Fizia

 • Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Niemieckiego – opiekun mgr Dominika Tlałka

Hubert Zimny

 • Laureat  Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego – opiekun dr Barbara Leftig

Bartosz Poniewierka

 • Finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki – opiekun mgr  Ewa Tokarz

Karolina Kucz

 • Finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki – opiekun mgr  Ewa Tokarz

Rafał Małecki

 • Finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego – opiekun mgr Beata Kocjan 

Maria Szymańska

 • Finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego – opiekun mgr Beata Kocjan 

Alicja Sobczuk

 • Finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z WOS – opiekun mgr Jolanta Palińska

Sukcesy Licealistów:

Kacper Grudzień

 • Laureat (8 miejsce) 41. Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego (opiekun mgr Stefania Gajerska)

Dorota Głosz

 • Finalistka XV Olimpiady Lingwistyki Matematycznej

Anna Drewniok

 • Finalistka XV Olimpiady Lingwistyki Matematycznej

Sukcesy gimnazjalistów:

Zofia Kibało

 • Laureatka I Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów – opiekun mgr Jolanta Palińska

Wiktor Belkhayat

 • Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego – opiekun dr Justyna Mikuła

Marcin Bober

 •  Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego – opiekun dr Justyna Mikuła

Wiktoria Wajda

 • Laureatka  Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego – opiekun mgr Beata Kocjan

Wojciech Przybylski

 •  Laureat  Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego – opiekun mgr Beata Kocjan

Albert Koczy

 •  Laureat  Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego – opiekun mgr Hanna Skowrońska
 •  Finalista  Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki – opiekun mgrRomuald Kondys

Szymon Tokarz

 •  Laureat  Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii – opiekun mgr Sławomir Targosz

Bartosz Zimny

 •  Laureat  Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z WOS – opiekun mgr Jolanta Palińska

Monika Bonczek

 •   Laureatka  Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z WOS – opiekun mgr Jolanta Palińska

Kacper Bugla

 •   Laureat  Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z WOS – opiekun mgr Jolanta Palińska
 •   Laureat  Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego zFizyki – opiekun mgr Grzegorz Łopatka

Wojciech Maciejończyk

 •   Laureat  Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z WOS – opiekun mgr Jolanta Palińska

Martyna Staneczek

 •   Laureatka  Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z WOS – opiekun mgr Jolanta Palińska

Monika Chowaniec

 •   Laureat  Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z WOS – opiekun mgr Jolanta Palińska

Jakub Ostrzołek

 •   Laureat  Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki – opiekun mgr Romuald Kondys

Szymon Nowak

 •   Laureat  Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki – opiekun mgr Grzegorz Łopatka
 •   Finalista  Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii – opiekun mgr Sławomir Targosz

Wiktoria Jop

 •   Laureatka  Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Chemii – opiekun mgr Maria Król

Kinga Bogocz

 •   Finalistka  Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego – opiekun mgr Beata Kocjan

Marta Olejowska

 • Laureatka  Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z WOS – opiekun mgr Jolanta Palińska
 • Finalistka  Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego – opiekun mgr Hanna Skowrońska

Julia Kowalczyk-Kudziarz

 •   Finalistka  Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii – opiekun mgr Agnieszka Dudek Pomykoł

Daria Jaroszek

 •   Finalistka  Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii – opiekun mgr Sławomir Targosz

Filip Madzia

 •   Finalista  Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z WOS – opiekun mgr JoalantaPalińska

Aleksandra Magiera

 •  Finalistka  Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z WOS – opiekun mgr JoalantaPalińska

“Ranking Perspektywy”

58 miejsce w Polsce (4 miejsce w województwie śląskim)

Julia Rewer

 •  Finalistka  Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z WOS – opiekun mgr Jolanta Palińska

Anna Kalinowska

 •  Finalistka  Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z WOS – opiekun mgr Jolanta Palińska

“Ranking Perspektywy”

84 miejsce w Polsce (5 miejsce w województwie śląskim)

Sukcesy Licealistów:

 •  Adam Kucz
 • srebrny medal-Międzynarodowa Olimpiada Fizyczna (opiekun mgr R. Kondys)

           –Laureat III miejsca LXV Olimpiady Fizycznej (opiekun mgr R. Kondys)

Laureat 40.Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego ( opiekun mgr B. Kocjan)

 •  Mateusz Winny

             –Finalista LI X Olimpiady Astronomicznej (opiekun mgr R. Kondys)

– Finalista LXV Olimpiady Fizycznej ( opiekun mgr R. Kondys)

 • Patrycja Kalwarczyk

– Laureatka XI Olimpiady Przedsiębiorczości ( opiekun mgr J. Kozieł)

 • Patrycja Brzóska

            – Finalistka  XX Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności (opiekun mgr M. Kamińska)

 • Adam Rojek

            – Finalista  XX Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności (opiekun mgr M. Kamińska)

 • Anna Kwiaton

           – Finalistka  XLVI  Olimpiady Literatury i Języka Polskiego ( opiekun  mgr K. Nogły)

 • Cezary Marciniak

-Finalista 57. Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym (opiekun mgr Jolanta Palińska)

 • Krzysztof Strzałkowski

         – Finalista XLII Olimpiady Geograficznej (opiekun mgr S. Targosz)

 • Kacper Grudzień

          – Finalista 40. Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego  (opiekun mgr Stefania Gajerska)

Sukcesy gimnazjalistów:

Albert Koczy

 • Laureat X  Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów – opiekun mgr Krzysztof Lazaj
 •  Finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki -opiekun mgr  Romuald Kondys

Stanisław Hartabus

 • Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii- opiekun mgr Śławomir Targosz

Maciej Kamiński

 • Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z WOS- opiekun mgr Jolanta Palińska

Antoni Fritz

 •  Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z WOS- opiekun mgr Jolanta Palińska

Wojciech Golec

 •  Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z WOS- opiekun mgr Jolanta Palińska

Aleksandra Żyła

 •  Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z WOS- opiekun mgr Jolanta Palińska

Joanna Szymik

 •  Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego- opiekun mgr Hanna Skowrońska

Kinga Kolarczyk

 •  Finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego -opiekun dr  Justyna Mikuła

Bogusława Tlołka

 •  Finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki -opiekun mgr  Ewa Tokarz

Karolina Kuliś

 •  Finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki -opiekun mgr  Ewa Tokarz

Julia Czwortek

 •  Finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki -opiekun mgr  Ewa Tokarz

Paweł Mańka

 •  Finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki -opiekun mgr  Ewa Tokarz

Agnieszka Poniewiera

 •  Finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki -opiekun mgr Romuald Kondys

“Ranking Perspektywy”

109 miejsce w Polsce (8 miejsce w województwie śląskim)

Sukcesy Licealistów:

Adam Kucz

 • złoty medal-Międzynarodowa Olimpiada Fizyczna (opiekun mgr R. Kondys)
 • Laureat II miejsca LXIV Olimpiady Fizycznej (opiekun mgr R. Kondys)
 • Finalista LVIII Olimpiady Astronomicznej (opiekun mgr R. Kondys)

Patryk Mikołajec

 •  Laureat III miejsca  XIX Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności (opiekun mgr M. Kamińska)

Łukasz Ćwięczek

 • Finalista  XIX Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności (opiekun mgr M. Kamińska)

Sandra Szaboń

 •  Finalistka XLI Olimpiady Geograficznej (opiekun mgr S. Targosz)

Roman Kluger

 •  Finalista XXV Olimpiady Teologii Katolickiej (opiekun ks, R. Borkowy)

Patrycja Kalwarczyk

 •  Finalistka X Olimpiady Przedsiębiorczości ( opiekun mgr J. Kozieł)

Pfilip Simon

 • Finalista XLIV Olimpiady Biologicznej ( opiekun A. Dudek-Pomykoł)

Sukcesy gimnazjalistów

Paweł Maciończyk

 •  Laureat Wojewódzkiego konkursu Przedmiotowego z Matematyki (opiekun mgr K. Lępicka)
 •  Finalista Wojewódzkiego konkursu Przedmiotowego z Fizyki (opiekun mgr R.Kondys)

Krzysztof Janik

 • Laureat Wojewódzkiego konkursu Przedmiotowego z j. angielskiego (opiekun mgr B.Kocjan)
 • Finalista Wojewódzkiego konkursu Przedmiotowego z Fizyki (opiekun mgr R.Kondys)

Grzegorz Kuźnik

 •  Laureat Wojewódzkiego konkursu Przedmiotowego z WOS (opiekun mgr J.Palińska)

Stanisław Hartabus

 •  Laureat Wojewódzkiego konkursu Przedmiotowego z WOS (opiekun mgr J.Palińska)

Wojciech Bieńkowski

 •  Finalista Wojewódzkiego konkursu Przedmiotowego z Fizyki (opiekun mgr R.Kondys)

Mikołaj Blicharski

 •  Finalista Wojewódzkiego konkursu Przedmiotowego z Fizyki (opiekun mgr R.Kondys)

Piotr Gorzelnik

 •   Finalista Wojewódzkiego konkursu Przedmiotowego z Fizyki (opiekun mgr R.Kondys)

Bartosz Manczyk

 •   Finalista Wojewódzkiego konkursu Przedmiotowego z Fizyki (opiekun mgr R.Kondys)

Piotr Stroka

 •   Finalista Wojewódzkiego konkursu Przedmiotowego z Fizyki (opiekun mgr R.Kondys)

Wojciech Golec

 •  Finalista Wojewódzkiego konkursu Przedmiotowego z WOS (opiekun mgr J.Palińska)

Klara Szweda

 •  Finalistka Wojewódzkiego konkursu Przedmiotowego z biologii (opiekun mgr A.Dudek-Pomykoł)

Sukcesy Licealistów:

Adam Kucz

 • Finalista Olimpiady Fizycznej (opiekun mgr R. Kondys)

Aleksander Piechota

 • Laureat  V miejsca Olimpiady J. Angielskiego (opiekun mgr Stefania Gajerska)

Grzegorz Ciszewski

 • Laureat Olimpiady Lingwistycznej (opiekun: mgr J. Kondys i mgr K. Szklanny )

Monika Danowska

 • finalistka XVIII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności (opiekun mgr M. Kamińska)

Łukasz Ćwięczek

 • Laureat VII miejsca  XVIII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności (opiekun mgr M. Kamińska)

Piotr Kieś

 • finalista XXIX  Olimpiady Wiedzy Ekologicznej (opiekun mgr A. Dudek-Pomykoł)

Adrian Tkocz

 • finalista XLIII  Olimpiady Biologicznej (opiekun mgr A. Dudek-Pomykoł)

Lukaszczyk Kamil

 • finalista Olimpiady Geograficznej (opiekun mgr S, Targosz)

Galwas Marcin

 • finalista Olimpiady Geograficznej (opiekun mgr S, Targosz)

Sobik Bartosz

 • finalista Olimpiady Geograficznej (opiekun mgr S, Targosz)

Mroszczak Mikołaj

 • finalista Olimpiady Języka Rosyjskiego (opiekun mgr M, Madzia)

Sukcesy gimnazjalistów:

Cezary Marciniak:

 • Laureat Wojewódzkiego konkursu Przedmiotowego z WOS (opiekun mgr J.Palińska)
 • Laureat Wojewódzkiego konkursu Przedmiotowego z Matematyki (opiekun mgr E.Tokarz)

Karolina Słomka

 • Laureat Wojewódzkiego konkursu Przedmiotowego z Matematyki (opiekun mgr E.Tokarz)

Kacper Grudzień

 • Laureat Wojewódzkiego konkursu Przedmiotowego z j. angielskiego (opiekun mgr H.skowrońska)

Grzegorz Paprotny:

 • Finalista Wojewódzkiego konkursu Przedmiotowego z Geografii (opiekun mgr S.Targosz)

Dawid Chadaj

 • Finalista Wojewódzkiego konkursu Przedmiotowego z Geografii (opiekun mgr S.Targosz)

Ewelina Sura

 • Finalista Wojewódzkiego konkursu Przedmiotowego z j. angielskiego (opiekun mgr B.Kocjan)

Jakub Miłowski

 • Finalista Wojewódzkiego konkursu Przedmiotowego z Biologii (opiekun mgr A.Andreczko)

Paweł Maciończyk

 • Finalista Wojewódzkiego konkursu Przedmiotowego z Fizyki (opiekun mgr R.Kondys)

Krzysztof Janik

 • Finalista Wojewódzkiego konkursu Przedmiotowego z j. angielskiego (opiekun mgr B.Kocjan)

Grzegorz Kużnik 

 • Finalista Wojewódzkiego konkursu Przedmiotowego z WOS (opiekun mgr J.Palińska)

Ryszard Kałuziński

 • Finalista Wojewódzkiego konkursu Przedmiotowego z WOS (opiekun mgr J.Palińska)

Bartosz Modzelewski

 • Finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z WOS ( opiekun mgr J.Palińska)

Sukcesy licealistów

Patryk Górczyński

  -Laureat II miejsca   XXXVI Olimpiady Języka Francuskiego ( opiekun mgr M. Dziedzic)

Wójcik Agnieszka

Laureatka  V miejsca  XVII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności (opiekun mgr M.Kamińska)

Robert Ferens

Laureat 62 Olimpiady Fizycznej ( opiekun mgr R. Kondys)

Lucyna Bujok

 Laureatka Olimpiady Wiedzy o Prawie ( opiekun mgr A. Marciniak)

 Laureatką Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie ( opiekun mgr A. Marciniak)

Laureatką Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka  ( opiekun mgr A. Marciniak)

Kamil Lukaszczyk 

Laureat XXXIX Olimpiady Geograficznej (opiekun mgr S. Targosz)

VIII miejsce w National Geograpfic World Champion 

Mateusz Mazelanik

– Finalista 62 Olimpiady Fizycznej ( opiekun mgr R. Kondys)

Dawid Krzyżowski

– Finalista   XXXIX Olimpiady Geograficznej (opiekun mgr S. Targosz)

Piechota Aleksander

– Finalista   XXXIX Olimpiady Geograficznej (opiekun mgr S. Targosz)

Mikołaj Mroszczak

– Finalista XLIV Olimpiady Języka Rosyjskiego ( opiekun mgr M. Madzia)

Piotr Kieś

– Finalista Olimpiady Biologicznej (opiekun mgr A. Dudek-Pomykoł)

 

Sukcesy gimnazjalistów:

 • Kucz Adam :

            Laureat VIII Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów ( opiekun mgr K .Łępicka)

            – Laureat  Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki   (opiekun mgr  K.Łępicka)

           – Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Chemii (opiekun mgr M. Kamińska)

Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki (opiekun mgr G Łopatka)

–  Finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego (opiekun dr  J.Mikuła)

Magdalena Kościelna

 Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego (opiekun dr  J.Mikuła)

Tomasz Budnicki

Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii (opiekun mgr S. Tagosz)

Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii (opiekun mgr H. Bieniek)

– Finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Chemii (opiekun mgr G. Kamińska)

Patryk Mikołajec

Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Chemii (opiekun mgr G. Kamińska)

Laureat Wojewódzkiego konkursu Przedmiotowego z Języka Francuskiego  (opiekun mgr Jolanta Bieńkowska)

– Finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego (opiekun mgr B. Kocjan)

Grzegorz Stroka

Laureat Wojewódzkiego konkursu Przedmiotowego z Biologii (opiekun mgr H.Bieniek)

Adam Rojek

– Laureat Wojewódzkiego konkursu Przedmiotowego z Biologii (opiekun mgr H.Bieniek)

Michał Olszowski

– Laureat Wojewódzkiego konkursu Przedmiotowego z WOS  (opiekun mgr J. Palińska)

Patrycja Brzóska

– Finalistka  Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Chemii (opiekun mgr G. Kamińska)

Martyna Lasota

– Finalistka  Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii (opiekun Mgr H. Bieniek)

– Finalistka  Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego (opiekun mgr H. Skowrońska )

Joanna Walas

– Finalistka  Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii (opiekun mgr H. Bieniek)

Maciej Małecki

– Finalistka  Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii (opiekun mgr H. Bieniek)

Robert Szymański

– Finalistka  Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii (opiekun mgr H. Bieniek)

Wojciech Popek

             – Finalistka  Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii  (opiekun mgr S. Targosz)

Sukcesy licealistów

 • Wójcik Agnieszka

               -Laureatka   XVI Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności (opiekun mgr M.Kamińska)

 • Ferens Robert :

            –  Finalista 61 Olimpiady Fizycznej ( opiekun mgr R. Kondys)

 • Mazelanik Mateusz:

             – Finalista 61 Olimpiady Fizycznej ( opiekun mgr R. Kondys)

 • Smołka Wojciech :

              – Finalista 61 Olimpiady Fizycznej ( opiekun mgr R. Kondys)

 • Ochojski Karol :

               – Finalista Olimpiady Przedsiębiorczości ( opiekun mgr J. Kozieł)

 • Dyrda Krzysztof :

               – Finalista Olimpiady Przedsiębiorczości ( opiekun mgr J. Kozieł)

Pifczyk Szymon

– Finalista Olimpiady Geograficznej (opiekun mgr S.Targosz)

Stopa Marek 

– Finalista Olimpiady Biologicznej (opiekun mgr A.Dudek-Pomykoł, A.Andreczko)

 Krupa Anna  

– Finalistka Olimpiady  Biologicznej (opiekun mgr A.Dudek-Pomykoł, A.Andreczko)

Krzyżowski Dawid 

– Finalista Olimpiady Geograficznej (opiekun mgr S.Targosz)      

Bujok Lucyna

– Finalistka Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym (opiekun mgr J. Palińska)

Sukcesy gimnazjalistów:

 • Kucz Adam :

           – Finalista VII Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów ( opiekun mgr K .Łępicka)

            – Laureat  Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki   (opiekun mgr  K.Łępicka)

           – Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Chemii (opiekun mgr E. Maj)

           –  Finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego (opiekun dr  J.Mikuła)

– Finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki (opiekun mgr G Łopatka)

 • Zuber Igor :

           –Laureat VII Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów ( opiekun mgr E. Tokarz)

           – Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z  Matematyki (opiekun mgr E. Tokarz)

           – Finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki (opiekun mgr G Łopatka)

 • Bywalec Bartosz :

           – Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z  Matematyki (opiekun mgr E. Tokarz)

– Finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki (opiekun mgr G Łopatka)

 • Ostrowski Robert :

             – Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego ( opiekun mgr K. Matyjach )

             – Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki  (opiekun mgr E. Tokarz)       

             – Finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki (opiekun mgr G. Łopatka)

 • Kaczmarczyk Weronika :

            –  Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Chemii (opiekun mgr M. Kamińska )

 • Pander Wiktoria :

            –  Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Chemii (opiekun mgr M. Kamińska )

            –  Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii (opiekun mgr A. Andreczko)

 • Urbaniec Joanna :

            –  Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Chemii (opiekun mgr M. Kamińska )

 Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego (opiekun mgr K. Bogacz)

 • Augustyniak Beata :

            –  Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii (opiekun mgr A. Andreczko )

 • Juzek Monika :

           –  Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii (opiekun mgr  A. Andreczko)

 • Mikołajec Patryk :

            – Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego (opiekun mgr B. Kocjan)

 • Nikel Sara :

           –  Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego (opiekun dr  J. Mikuła)

 • Brzóska Patrycja :

            –  Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii  (opiekun mgr S. Targosz )

 • Lukaszczyk Kamil

           –  Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii  (opiekun mgr S. Targosz )

 • Naczyńska Anna  :

           –  Finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego (opiekun dr  J.Mikuła)

– Finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii (opiekun mgr  J.Palińska)

– Finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii (opiekun mgr S. Targosz)

 • Nowak Kacper :

            –  Finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii  (opiekun mgr S. Targosz )

Osuch Dominika 

– Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego (opiekun mgr K. Bogacz)

Sukcesy licealistów:

 • Paczka Anna

finalistka   XL  Olimpiady Biologicznej ( opiekun mgr A. Andreczko)

–  laureatka Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności (opiekun mgr M. Kamińska)

–  finalistka Olimpiady Ekologicznej (  opiekun mgr A. Andreczko)

 • Magiera Łukasz 

-finalista XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej    (opiekun mgr Janina Kozieł)

– laureat  VI Olimpiady Przedsiębiorczości    (opiekun mgr Janina Kozieł)

 • Oleś Wojciech

laureat  XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej    (opiekun mgr Janina Kozieł)

laureat VI Olimpiady Przedsiębiorczości    (opiekun mgr Janina Kozieł)

 • Oleś Sebastian

– finalista LXII Olimpiady Matematycznej ( opiekun mgr H.Rduch)

– finalista LX Olimpiady Fizycznej ( opiekun mgr G.Łopatka)

 • Dyrda Krzysztof

–   finalista VI Olimpiady Przedsiębiorczości   (opiekun mgr Janina Kozieł)

 • Stopa Marek

– finalista XL Olimpiady Biologicznej  ( opiekun mgr A. Andreczko)

 • Materzok Danuta

–   finalistka XL Olimpiady Biologicznej  ( opiekun mgr A. Andreczko)

 • Ryszka Anna

–   finalistka LXII Olimpiady Matematycznej ( opiekun mgr H.Rduch)

 • Kędzior Paweł

–   finalista LXII Olimpiady Matematycznej ( opiekun mgr K. Łępicka)

 • Czartoryska Karolina

–   finalistka XV Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności (opiekun mgr M.Kamińska)

 • Kapuła Paweł

laureat XXXV Olimpiady Artystycznej w sekcji muzyki (opiekun mgr K. Nogły)

 

 

Sukcesy gimnazjalistów:

 •  Mroszczak Mikołaj

–   Laureat  Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki (opiekun mgr K.Łępicka)

–  Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki (opiekun mgr R.Kondys)

–   Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego ( opiekun mgr A.Drozd)

 • Piechota Aleksander

–  Laureat  Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego (opiekun mgr M.Popławska)

–  Laureat wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego (opiekun mgr A.Drozd)

–  Finalista Wojewódkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii (opiekun mgr S.Targosz)

 • Wójcik Agnieszka

Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego (opiekun mgr M. Popławska)

–  Finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Wiedzy o Społeczeństwie (opiekun mgr A.Marciniak)

– Finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii (opiekun mgr A.Andreczko)

 • Ostrowski Robert

Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego (opiekun mgr M.Popławska)

–  Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki (opiekun mgr E.Tokarz)

 • Denda Marko

Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki (opiekun mgr R.Kondys)

 • Malik Radosław

–   Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki (opiekun mgr R.Kondys)

 • Widenka Marta

–   Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii (opiekun mgr H.Migas)

 • Klimek Jagoda

 Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego (opiekun mgr M.Popławska)

 • Palińska Zuzanna

–  Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii (opiekun mgr A.Andreczko)

 • Zuber Igor

–    Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki (opiekun mgr E.Tokarz)

 • Krząkała Anna

Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Niemieckiego (opiekun mgr M.Krząkała)

 •  Lukaszczyk Kamil

–  Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii (opiekun mgr J.Palińska)

 • Wieliniec Monika

– Finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Francuskiego (opiekun mgr K.Puchalska)

 • Szymura Remigiusz

– Finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Chemii  (opiekun mgr M.Kamińska )

Sukcesy licealistów:

 •  Cegiełka   Kaja

laureatka  Olimpiady Chemicznej   ( opiekun mgr E. Maj)

– finalistka Olimpiady Fizycznej     (  opiekun mgr R. Kondys)

 • Paczka Anna

laureatka I stopnia (5 miejsce)  XXXIX  Olimpiady Biologicznej ( opiekun mgr A. Dudek-Pomykoł)

–  laureatka Olimpiady Wiedzy o Żywieniu (opiekun mgr M. Kamińska)

 • Materzok Danuta  –  finalistka  XXXIX Olimpiady Biologicznej ( opiekun mgr A. Dudek-Pomykoł)
 • Beil Sonia  –     finalistka  XXXIX Olimpiady Biologicznej ( opiekun mgr A. Dudek-Pomykoł)
 •  Oleś Sebastian  finalista Olimpiady Fizycznej (opiekun mgr G.Łopatka)
 • Bagińska Paulina – finalistka Olimpiady Języka Rosyjskiego (opiekun mgr M.Madzia)
 • Spleśniały Magdalena – finalistka  XXXIV Olimpiady Artystycznej w sekcji muzyki
 • Kapuła Paweł –  finalista  XXXIV Olimpiady Artystycznej w sekcji muzyki (opiekun mgr K.Nogły)
 • Magiera Łukasz   (opiekun mgr Janina Kozieł)

–   laureat  V Olimpiady  Przedsiębiorczości
–  finalista  XXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

 • Oleś Wojciech – finalista  V Olimpiady Przedsiębiorczości   (opiekun mgr Janina Kozieł)
 • Fiałkowski Jan – finalista Olimpiady Ekologicznej  ( opiekun mgr A. Dudek-Pomykoł)
 • Skiendzielewski Filip    – finalista Olimpiady Geograficznej (opiekun mgr S.Targosz)
 • Podeszwa Krzysztof      – finalista Olimpiady Geograficznej (opiekun mgr S.Targosz)

 

 Sukcesy gimnazjalistów:

 •  Malik Radosław

– Finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki (opiekun mgrR.Kondys)

 • Krząkała Anna

-Finalistka Wojewódkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Niemieckiego(opiekun mgr M.Krząkała)

 • Widenka Marta

– Finalistka Wojewódkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii (opiekun mgr A.Dudek-Pomykoł)

 • „Ranking Perspektywy” – 26 miejsce w Polsce (4 miejsce w województwie śląskim)
 • Dziubak Grzegorz- finalista XXXV Olimpiady Geograficznej (opiekun mgr S.Targosz)
 • Gojny Maciej  – finalista Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej (opiekun mgr O. Marciniak)
 • Kawałko Anna  (opiekun mgr  B. Szołtysek)

–  finalistka XXXIX Olimpiady Literatury i Języka Polskiego
 laureatka XXI Olimpiady Filozoficznej

 • Potera Joanna – finalistka XXXVIII Olimpiady Biologicznej ( opiekun mgr A. Dudek-Pomykoł)
 • Sikora Rafał – laureat LII Olimpiady Astronomicznej (opiekun mgr R. Kondys)
 • Suda Kamil  (opiekun mgr  J. Kozieł)
  –  finalista IV Olimpiady  Przedsiębiorczości
  –  laureat XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
 • Szymik Michał – finalista LII Olimpiady Astronomicznej (opiekun mgr R. Kondys)
 • Cegiełka Kaja –laureatka Olimpiady Chemicznej  ( opiekun mgr E. Maj)
 • Paczka Anna-  laureatka XXXVIII Olimpiady Biologicznej ( opiekun mgr A. Dudek-Pomykoł)
  –  laureatka Olimpiady Wiedzy o Żywieniu (opiekun mgr M. Kamińska)
 • Beil Sonia-  finalistka  XXXVIII Olimpiady Biologicznej ( opiekun mgr A. Dudek-Pomykoł)
  – finalistka Olimpiady Języka Angielskiego ( opiekun mgr H.Skowrońska)
 • Gumińska Martyna –  finalistka  XXXVIII Olimpiady Biologicznej ( opiekun mgr A. Dudek-Pomykoł)
 • Hetman Paulina –  finalistka  XXXVIII Olimpiady Biologicznej ( opiekun mgr A. Dudek-Pomykoł)

2007/2008r.

 •  „Ranking Perspektywy” – 25 miejsce w Polsce ( 2 miejsce w województwie śląskim)
 • Dziubak Grzegorz (opiekun mgr S. Targosz)
  –  finalista XXXIV Olimpiady Geograficznej
  –  laureat XVII Olimpiady Nautologicznej
 • Wałek Ewa – laureatka XXXVII Olimpiady Biologicznej (opiekun mgr A.  Dudek)
 • Wróblewski Jan – laureat LVII Olimpiady Fizycznej (opiekun mgr G. Łopatka)
 • Suda Kamil  – laureat XXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej (opiekun mgr J. Kozieł)
 • Pulchny Aleksandra-laureatka VIOlimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej(opiekun mgr A. Marciniak)
 • Cofalik  Szymon -finalista XV Olimpiady Informatycznej (opiekun mgr K. Lazaj)
 • Katarzyński Jakub
  – finalista LVII Olimpiady Fizycznej (opiekun mgr G. Łopatka)
  – finalista z wyróżnieniem LIX Olimpiady Matematycznej (opiekun mgr H. Rduch)
 • Bańka Paweł -finalista LVII Olimpiady Fizycznej (opiekun mgr G. Łopatka)
 • Jezusek Łukasz -finalista LIX Olimpiady Matematycznej (opiekun mgr H. Rduch)
 • Wasiak Paweł -finalista LVII Olimpiady Fizycznej (opiekun mgr G. Łopatka)
 • Michalska Magdalena – finalistka LIV Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym (opiekun mgr P. Kuczera)
 • Kawałko Anna- finalistka XXI Olimpiady Filozoficznej (opiekun mgr B. Szołtysek)
 • Kobiałko Dawid- finalista Olimpiady Języka Francuskiego (opiekun mgr M. Dziedzic)
 • Pustelnik Agnieszka –  finalistka XXXVII Olimpiady Biologicznej (opiekun mgr A.  Dudek)
 • Lorenz Michał- finalista XXXVII Olimpiady Biologicznej (opiekun mgr A.  Dudek

2006/2007r.

 • „Ranking Perspektywy” – 55 miejsce w Polsce (4 miejsce w województwie śląskim)
 • Jaromin Maciej – laureat XXXI Olimpiady Języka Angielskiego (opiekun mgr B. Kocjan)
 • Gałuszka Natasza (opiekun mgr A. Dudek)
  – laureatka  I miejsca XXXVII Olimpiady Biologicznej
  – srebrny medal Międzynarodowa Olimpiada Biologiczna
 • Paliński Jakub – laureat XXXIII Olimpiady Historycznej (opiekun mgr J. Palińska)
 • Bazan Wojciech – laureat XIV Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka(opiekun mgr P. Kuczera)
 • Lasota Sławomir – laureat XXXVI Olimpiady Biologicznej (opiekun mgr A. Dudek)
 • Pulchny Adam – laureat XI Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej Edycja Szczecińska
 • Dziubak Grzegorz – finalista XXXIII Olimpiady Geograficznej (opiekun mgr S. Targosz)
 • Grodoń Grzegorz – finalista XXXVI Olimpiady Biologicznej (opiekun mgr A.  Dudek)
 • Stano Marcin (opiekun mgr R. Kondys)
  – finalista IX Olimpiady Astronomicznej
  – finalista LVI Olimpiady Fizycznej

2005/2006r.

 • „Ranking Perspektywy” – 48 miejsce w Polsce (6 miejsce w województwie śląskim)
 • Tomasz Tkocz – finalista Olimpiady Matematycznej (opiekun mgr K. Łępicka)
 • Tomasz Kozieł – finalista XIII Olimpiady o Prawach Człowieka. (opiekun mgr P. Kuczera)
 • Joanna Pasikowska – finalistka XXXV Olimpiady Biologicznej (opiekun mgr A. Ciesielska)
 • Adam Grzelec – finalista XXXVI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (opiekun mgr M. Berger)•
 •  Klaudia Dobras – laureatka XIII Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka (opiekun mgr A. Marciniak)
 • Sebastian Kowalczyk – finalista ogólnopolskiego konkursu „Losy żołnierza i oręża polskiego” (opiekun mgr P. Kuczera)
 •  Natasza Gałuszka – finalistka XXX Olimpiady Języka Angielskiego (opiekun mgr B. Kocjan)
 • Dawid Pieczonka – finalista XIII Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka (opiekun mgr A. Marciniak)
 • Michał Hajduk – finalista LII Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym (opiekun mgr A. Marciniak)
 • Wojciech Bazan – finalista Olimpiady z Wiedzy o Prawach Człowieka (opiekun mgr P. Kuczera)

2004/2005r.

 • „Ranking Perspektywy” – 64 miejsce w Polsce (8 miejsce w województwie śląskimim)
 • Monika Glosovitz – laureatka Olimpiady Literatury i J. Polskiego (III miejsce)(opiekun mgr J. Mańka)
 • Tomasz Piecha – laureat XII Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka (IV miejsce)(opiekun mgr A. Marciniak)
 • Michał Jabłoński – laureat XII Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka (VII miejsce)(opiekun mgr A. Marciniak)
 • Ewelina Henek – finalistka XXXI Olimpiady Geograficznej (opiekun mgr K. Kłos)•
 •  Grzegorz Brzezinka – finalista Olimpiady Fizycznej (opiekun mgr R. Kondys)
 • Tomasz Tkocz – finalista Olimpiady Fizycznej (opiekun mgr J. Kondys)
 • Magdalena Wolff – laureatka VI miejsca Olimpiady Artystycznej
 • Jacek Piecha – finalista III Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej(opiekun mgr A. Marciniak)

2003/2004r.

 • „Ranking Perspektywy” – 59 miejsce w Polsce (6 miejsce w województwie śląskimim)
 • Marek Kaczyński (opiekun mgr A. Marciniak)
  – laureat XI Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka (11 miejsce)
  – laureat II Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej- finalista Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
 • Kamil Szewc – uczestnik finału XXVI Olimpiady Astronomicznej (opiekun mgr R. Kondys)
 • Michał Jabłoński – finalista XI Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka(opiekun mgr A. Marciniak)
 • Piotr Kuśka – laureat LIII Olimpiady Fizycznej (opiekun mgr G. Łopatka)
 • Magdalena Jaszczuk – laureatka XXXIII Olimpiady Biologicznej (opiekun A. Ciesielska)
 • Tomasz Sadura – laureat Olimpiady Informatycznej (opiekun mgr K. Lazaj)

2002/2003r.

 • „Ranking Perspektywy” – 281 miejsce w Polsce
 •  Wojciech Bojanowski – finalista X Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka (opiekun mgr A. Marciniak)
 • Piotr Kuśka – finalista LII Olimpiady Fizycznej (opiekun mgr G.Łopatka)
 • Marek Kaczyński – uczestnik finału centralnego I Olimpiady Wiedzy o UE (opiekun mgr A. Marciniak)

2001/2002r.

 • Adam Kiljan – laureat IX Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka (opiekun mgr M. Szymczak)
 • Natalia Jaksik – finalistka I Ogólnopolskiej Ekologicznej Olimpiady Społecznej uczniów szkół średnich (opiekun mgr A. Ciesielska)
 • Maciej Klimek – finalista I Ogólnopolskiej Ekologicznej Olimpiady Społecznej uczniów szkół średnich (opiekun mgr A. Ciesielska)

2000/2001r.

 • Łukasz Cincio -finalista Olimpiady Fizycznej (opiekun mgr G. Łopatka)

1999/2000r.

 • „Ranking Perspektywy” – 287 miejsce w Polsce
 • Anna Mahlke – finalistka Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka (opiekun mgr K. Tomiczek)
 • Piotr Pałka – finalista Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka (opiekun mgr A. Marciniak)
 • Jacek Pulchny – finalista Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej (opiekun mgr K. Tomiczek)
 • Magdalena Rosół – finalistka Olimpiady Ekologicznej (opiekun mgr M. Minkus)

1998/99r.

 • „Ranking Perspektywy” – 177 miejsce w Polsce
 • Łukasz Bazański – finalista Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka
 • Andrzej Babilas – laureat Olimpiady Historycznej (opiekun mgr Urszula Warczok)

1997/98r.

 • Łukasz Bazański – finalista Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka
 • Paweł Buczek – finalista Olimpiady Fizycznej (opiekun mgr R. Kondys)

1996/97r.

 • Urszula Mazelanik – finalistka Olimpiady Języka Rosyjskiego
 • Gabriela Smyczek – finalistka Olimpiady Języka Rosyjskiego (opiekun mgr Mariola Madzia)
 • Katarzyna Fojcik – laureatka (XVI miejsce) Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka (opiekun mgr A. Marciniak)1995/96r.
 •  Urszula Mazelanik – finalistka Olimpiady Języka Rosyjskiego (opiekun mgr Danuta Soluch)
 • Katarzyna Fojcik – finalistka Olimpiady Historycznej (opiekun mgr A. Marciniak)

1994/95r.

 • Lesław Grzonka – laureat (IX miejsce) Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka(opiekun mgr K.Tomiczek)
 • Izabela Lipp – finalistka Olimpiady Wiedzy Ekologicznej (opiekun mgr A.Ciesielska)
 • Sergiusz Bober – laureat Konkursu Europa w Szkole (Warszawa 1995)
 • „Ranking Trybuny Śląskiej” – szkoła wśród dwunastu najlepszych liceów byłego województwa katowickiego.

1993/94r.

 • „Ranking Polityki” – szkoła wśród dziesięciu najlepszych liceów matematyczno-przyrodniczych w Polsce
 • Aleksandra Popko – finalistka Olimpiady Języka Rosyjskiego (opiekun mgr D. Soluch)
 • Andrzej Stephan – finalista Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka(opiekun mgr A. Marciniak)
 • Ryszard Burcon – finalista Olimpiady Historycznej (opiekun mgr K.Tomiczek)
 • Lesław Grzonka – finalista Olimpiady Wiedzy oPolsce i Świecie Współczesnym (opiekun mgr K.Tomiczek)

1992/93r.

 • Jarosław Wieczorek – finalista Olimpiady Parlamentaryzmu w Polsce(opiekun mgr A. Marciniak)
 • Katarzyna Mazurek – finalistka Olimpiady Parlamentaryzmu w Polsce (opiekun mgr A. Marciniak)
 • Jolanta Rutkowska – finalistka Olimpiady Języka Rosyjskiego (opiekun mgr Mariola Madzia)

1991/92r.

 • Aleksander Żukowski – laureat Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego (opiekun mgr Agnieszka Ciesielska)
 • Małgorzata Korgul – finalistka Olimpiady Języka Rosyjskiego (opiekun mgr D. Soluch)
 • Elwira Śliwa – finalistka Olimpiady Języka Rosyjskiego (opiekun mgr M. Madzia) 1990/91r.
 • Agnieszka Franiczek – finalistka Olimpiady Języka Rosyjskiego (opiekun mgr Danuta Soluch)
 • Adam Dziurok – finalista Olimpiady wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym (opiekun mgr Krystian Tomiczek)

1989/90r

 • Krzysztof Kozak – finalista Olimpiady Geograficznej (opiekun mgr R. Fojcik)
 • Agnieszka Franiczek – finalistka Olimpiady Języka Rosyjskiego (opiekun mgr D. Soluch)
 • Jerzy Hodor – finalista XVII Olimpiady Wiedzy Technicznej (opiekun mgr H. Hyra)

1988/89r.

 • Krystian Dziurok – laureat (II miejsce) Olimpiady Geograficznej (opiekun mgr R. Fojcik)
 • Wiesław Kubiś – laureat (I miejsce) Olimpiady Matematycznej (opiekun mgr Anna Dworaczek)
 • Piotr Solorz – laureat (I miejsce) Olimpiady Geograficznej (opiekun mgr R. Fojcik)1987/88r.
 • Krystian Dziurok – finalista Olimpiady Geograficznej (opiekun mgr R. Fojcik)

 

1985r.

 • Katarzyna Kirmel – III PRIZE FOR EXCELLENT PROJEKT TOKIO, JAPONIA (opiekun mgr H. Hyra)

1984/85r.

 • Marek Tytko – laureat (III miejsce) Olimpiady Geograf. (opiekun mgr R. Fojcik)
 • Ewa Matuszek – finalistka Olimpiady Języka Angielskiego (opiekun mgr H. Górnik)
 • Katarzyna Wróbel – finalistka Olimpiady Języka Rosyjskiego (opiekun mgr A. Chwieduk)

1983/84r.

 • Mariola Zarychta – laureatka (IX miejsce) Olimpiady Języka Rosyjskiego (opiekun mgr Andrzej Chwieduk)

1982/83r.

 • Katarzyna Nogły – laureatka (II miejsce) Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (opiekun mgr Anna Bielica)
 • Bogusław Ryszka – finalista Olimpiady Historycznej (opiekun mgr Mieczysław Tabaczuk)
 • Euzebiusz Wieczorek – finalista Olimpiady Chemicznej (opiekun mgr Celina Kufieta)

1980/81r.

 • Tomasz Michalik – laureat (IIImiejsce) Olimpiady Biologicznej (opiekun mgr Halina Tobaczuk)

1979/80r.

 • Mirosław Podeszwa – finalista Olimpiady Biologicznej
 • Violetta Janik – Finalistka Olimpiady Biologicznej (opiekun mgr Agnieszka Ciesielska)

1977/78r.

Grażyna Mastalerz – finalistka Olimpiady Biologicznej (opiekun mgr Agnieszka Ciesielska)