mgr Barbara Jasińska
mgr Beata Kocjan
dr Barbara Lefith
mgr Mariola Madzia
mgr Adrianna Majka-Prokop
mgr Dominika Misztal
mgr Joanna Marcol
mgr Hanna Skowrońska
mgr Bożena Stankiewicz
mgr Nina Stawarczyk

On Screen wyd.Egis od poziomu intermediate do advanced
High Note wyd.Pearson od poziomu pre-intermediate do intermediate (cz. 2 i 3)
Lp. Rodzaj zajęć Prowadzący Termin realizacji Adresat
Dzień tygodnia Godzina Sala
1. Kółko olimpijskie z języka angielskiego Beata Kocjan piątek 5 lekcja Kuchnia/ biblioteka B1
2. Kółko olimpijskie z języka angielskiego Beata Kocjan piątek 6 lekcja Kuchnia/ biblioteka D1
3. Konsultacje maturalne/ kółko olimpijskie Hanna Skowrońska czwartek 07.10 3.3 F3, D2
5. Konsultacje maturalne B.Stankiewicz piątek 7.15 O.1 F2
6. Konsultacje maturalne Maria Szeja Baran czwartek 7.10 0.1 Gr. E3 i F5
7. Konsultacje do matury Joanna Marcol Środa bez konferencji 15.45 s.3.1 Gr.E6
10. Kółko olimpijskie oraz doraźne konsultacje maturalne. Barbara Leftih Termin do ustalenia wg potrzeb uczniów
11. Konsultacje maturalne Nina Stawarczyk Środa (co drugi tydzień) 16.00- 17.30 E5
Wydarzenia
News in english
Nauczyciele

mgr Barbara Jasińska
mgr Beata Kocjan
dr Barbara Lefith
mgr Mariola Madzia
mgr Adrianna Majka-Prokop
mgr Dominika Misztal
mgr Joanna Marcol
mgr Hanna Skowrońska
mgr Bożena Stankiewicz
mgr Nina Stawarczyk

Program nauczania
Podręczniki
On Screen wyd.Egis od poziomu intermediate do advanced
High Note wyd.Pearson od poziomu pre-intermediate do intermediate (cz. 2 i 3)
Zajęcia pozalekcyjne
Lp. Rodzaj zajęć Prowadzący Termin realizacji Adresat
Dzień tygodnia Godzina Sala
1. Kółko olimpijskie z języka angielskiego Beata Kocjan piątek 5 lekcja Kuchnia/ biblioteka B1
2. Kółko olimpijskie z języka angielskiego Beata Kocjan piątek 6 lekcja Kuchnia/ biblioteka D1
3. Konsultacje maturalne/ kółko olimpijskie Hanna Skowrońska czwartek 07.10 3.3 F3, D2
5. Konsultacje maturalne B.Stankiewicz piątek 7.15 O.1 F2
6. Konsultacje maturalne Maria Szeja Baran czwartek 7.10 0.1 Gr. E3 i F5
7. Konsultacje do matury Joanna Marcol Środa bez konferencji 15.45 s.3.1 Gr.E6
10. Kółko olimpijskie oraz doraźne konsultacje maturalne. Barbara Leftih Termin do ustalenia wg potrzeb uczniów
11. Konsultacje maturalne Nina Stawarczyk Środa (co drugi tydzień) 16.00- 17.30 E5
Osiągnięcia