Pedagog Małgorzata Małecka-Zdrzałek oraz psycholog; doradca zawodowy Beata Chojnacka zapraszają i zachęcają uczniów do spotkań i rozmów indywidualnych.

UCZNIU! UCZENNICO! PRZYJDŹ, JEŚLI ODKRYJESZ POTRZEBĘ:

  • rozmowy o sprawach ważnych, trudnych, wstydliwych…
  • pracy nad sobą w zakresie funkcjonowania społecznego, relacji międzyludzkich, komunikacji interpersonalnej,
  • uzyskania wsparcia emocjonalnego oraz pomocy w rozwiązaniu problemów,
  • zastanowienia się nad wyborem dalszej drogi edukacyjnej,
  • uzyskania pomocy w sytuacji wystąpienia trudności edukacyjnych.

Zapraszamy do kontaktu również Rodziców naszych Uczniów. Oferujemy pomoc zarówno w zakresie szeroko pojętej profilaktyki jak i wychowania. Zachęcamy też do udziału w zebraniach dla Rodziców, podczas których są prowadzone pogadanki na temat bieżących problemów naszej młodzieży.   

PEDAGOG

Małgorzata Małecka-Zdrzałek (gabinet 0.12; numer wewn. przy połączeniu telefonicznym 106)

Poniedziałek
9.40 – 11.40 zajęcia logopedyczne i uspołeczniające
11.40 – 13.20 godziny pedagoga

Wtorek
8.00 – 8.45 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
8.45 – 12.35 godziny pedagoga
12.35 – 13.20 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Środa
9.40 – 10.25 lekcja wychowawcza (2c)

Czwartek
8.00 – 8.45 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
8.45 – 12.20 godziny pedagoga

Piątek
8.00 – 8.45 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
8.50 – 9.35 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
9.35 – 13.30 godziny pedagoga
13.30 – 13.55 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

PSYCHOLOG; DORADCA ZAWODOWY

Beata Chojnacka (gabinet 3.7; numer wewn. przy połączeniu telefonicznym 112)

Poniedziałek 8.00 – 13.00
Wtorek 8.00 – 13.00
Środa 10.30 – 15.30
Czwartek 12.15 – 15.30
Piątek 8.00 – 11.50

W sprawach ważnych, trudnych, pilnych istnieje możliwość umówienia się z pedagogiem oraz psychologiem/doradcą zawodowym  w innych godzinach; poza podanymi powyżej.