Nauczyciele filozofii uczący w roku szkolnym 2020/2021:
mgr Katarzyna Nogły

Monika Bokiniec, Sylwester Zielka: “Spotkania z filozofią. Podręcznik do filozofii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.”
nr dopuszczenia: 1044/2019

Monika Bokiniec, Sylwester Zielka: “Spotkania z filozofią. Podręcznik do filozofii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.”

Wydarzenia
Projekty
Wymagania edukacyjne
Nauczyciele

Nauczyciele filozofii uczący w roku szkolnym 2020/2021:
mgr Katarzyna Nogły

Program nauczania

Monika Bokiniec, Sylwester Zielka: “Spotkania z filozofią. Podręcznik do filozofii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.”
nr dopuszczenia: 1044/2019

Podręczniki

Monika Bokiniec, Sylwester Zielka: “Spotkania z filozofią. Podręcznik do filozofii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.”