Opiekę pielęgniarską sprawuje: Weronika Chrapek Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej czynny w godz.

poniedziałek 7.00 – 12.00
wtorek  12.15 – 16.45
środa 7.00 – 12.00
czwartek  12.15 – 16.45
piątek  12.15 – 16.15

Świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży w szkołach prowadzonych przez Miasto Rybnik wykonuje: Niepubliczny Specjalistyczny Stomatologiczno-Protetyczny Zakład Opieki Zdrowotnej lek. stom. MARIA MOTYCZKA z siedzibą w Rybniku przy ul. Byłych Więźniów Politycznych.

Porozumienie dotyczące opieki stomatologicznej: