„Śląskie. Inwestujemy w talenty – VI edycja”

Zarząd Województwa Śląskiego wyznaczył termin naboru wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – VI edycja” oraz zatwierdził wzory dokumentów niezbędnych do jego realizacji.

Termin naboru został ustalony na okres: od 28 września 2020 r. do 30 października 2020 r.

Szczegóły na stronie:

https://efs-stypendia.slaskie.pl/content/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-przyznanie-stypendium-w-ramach-projektu–slaskie-inwestujemy-w-talenty—vi-edycja
Wszystkimi sprawami związanymi ze stypendiami zajmuje się pani psycholog Beata Chojnacka.