KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

 

04.09. – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

06.09.-08.09. – kiermasz podręczników

06.09. – godz. 17:00 – spotkanie rodziców klas trzecich z dyrektorem i wychowawcą

– godz. 17:30 – spotkanie rodziców klas czwartych z dyrektorem i wychowawcą

07.09. – godz. 16:30 – spotkanie rodziców klas drugich z dyrektorem i wychowawcą

– godz. 17:00 – rodziców klas 1a, 1b, 1c, 1d z dyrektorem i wychowawcą

– godz. 17:30 – spotkanie rodziców klas 1e, 1f, 1g, 1h z dyrektorem i wychowawcą

11.09. – godz. 17:30 – wybory nowej Rady Rodziców

13.09. – godz. 15:15 – zebranie

22.09. – Europejski Dzień Języków Obcych

11.10. – godz.15:15 – zebranie RP – (szkolenie)

– zebranie zespołu wychowawczego

– spotkanie zespołów realizujących IPET-y

13.10. – godz.10:00 – akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

20.10. – godz.16:00 – otrzęsiny klas pierwszych

08.11. – godz.15:15 zebranie RP – (szkolenie)

17:00-18:00 – dyżury nauczycieli

– spotkanie zespołów realizujących IPET-y

10.11. – uroczystości związane z Dniem Niepodległości

29.11. – godz.15:15 zebranie RP – szkolenie

– zebranie zespołu wychowawczego

30.11. – Fryczowe Andrzejki – dzień patrona szkoły

01.12. – przekaz informacji o zagrażających ocenach niedostatecznych

13.12. – przekaz informacji o proponowanych ocenach z zachowania

21.12. – zakończenie klasyfikacji za I okres nauki

22.12. – spotkania opłatkowe dla młodzieży

– godz. 12:00 – spotkanie opłatkowe dla nauczycieli z Radą Rodziców

23.12.-31.12. – zimowa przerwa świąteczna

03.01. – godz.15:15 – klasyfikacyjne zebranie RP

– godz.17:30. – wywiadówka dla klas trzecich i czwartych

17.01.  – godz.15:15 – plenarne zebranie RP

– godz.17:30. – wywiadówka dla klas pierwszych

– godz.18:00. – wywiadówka dla klas drugich

29.01.-11.02. ferie zimowe

19.02. – Fryczowy Dzień Nauki

06.03. – godz.15:15 – zebranie RP – szkolenie

– spotkanie zespołów realizujących IPET-y

25.03.-26.03. – rekolekcje wielkopostne (od 12.00) – 4 lekcji wg planu

27.03. – Misterium Paschalne, spotkanie wielkanocne dla nauczycieli

28.03 – 02.04 wiosenna przerwa świąteczna

03.04.  – godz.16:15 – zebranie zespołu wychowawczego

– godz.17:00 – spotkanie zespołów realizujących IPET-y

– godz.17:0018:00 – wywiadówka dla klas IV

godz.17:00-18:00 – dyżury nauczycieli

– przekaz informacji uczniom klas programowo najwyższych o zagrażających ocenach niedostatecznych lub nieklasyfikowaniu

11.04. – przekaz informacji uczniom klas programowo najwyższych o proponowanych ocenach  z przedmiotów

15.04. – przekaz informacji uczniom klas programowo najwyższych o proponowanych ocenach z zachowania

 1. 04. – godz.15:15 – zebranie RP – szkolenie dotyczące procedur egzaminu maturalnego

20.04. – dzień otwarty naszej szkoły (SOBOTA – od 9.00 do 12.00)

22.04. – zakończenie klasyfikacji w klasach czwartych

23.04. – godz.16:00 (wtorek) – klasyfikacyjne zebranie RP dla klas programowo najwyższych

25.04 – godz. 8:00 – wyjazd maturzystów na pielgrzymkę

26.04 – godz. 16:00 – uroczyste zakończenie dla maturzystów II LO w TZR

07-24.05.egzaminy maturalne

28.05. – godz.16:00 (wtorek) – Zebranie RP

– zebranie zespołu wychowawczego

– przekaz informacji o zagrażających ocenach niedostatecznych

– godz.17:00 – wywiadówki dla klas pierwszych

– godz. 17:30 – wywiadówka dla klas drugich

– godz.18:00 – wywiadówki dla klas trzecich

– godz.17:00-18:30 – dyżury nauczycieli

07.06. – przekaz informacji o proponowanych ocenach z przedmiotów

10.06. – przekaz informacji o proponowanych ocenach z zachowania

17.06. – zakończenie klasyfikacji roczne

18.06. – godz.16:00 (wtorek) – klasyfikacyjne zebranie RP

19.06. – Dzień zdrowego stylu życia

20.06. godz. 12.30 – plenarne zebranie RP

21.06. – zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24.06. – 31.08. – ferie letnie

 

 

Tygodnie wycieczkowe:

 

25.09.-6.10.2023 r.

 

10.06.-14.06.2024 r.

 

 

Dni ustawowo wolne od pracy:

 

 • Wszystkich Świętych – 1 listopada 2023 r.
 • Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2023 r.
 • Święta Bożego Narodzenia – 25-26 grudnia 2023 r.
 • Nowy Rok – 1 stycznia 2024 r.
 • Trzech Króli – 6 stycznia 2024 r.
 • Święta Wielkanocne – 31 marca – 01 kwietnia 2024 r.
 • Święto Pracy – 1 maja 2024 r.
 • Święto Konstytucji 3 Maja – 3 maja 2024 r.
 • Boże Ciało – 30 maja 2024 r.

 

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 

 • 13 października 2023 r. 
 • 02 maja 2024 r.
 • 07-09 maja 2024 r.
 • 13-15 maja 2024 r.
 • 31 maja 2024 r.
 • 20 czerwca 2024 r.

 

 • Zimowa przerwa świąteczna – 27-29 grudnia 2023 r
 • Wiosenna przerwa świąteczna – 28-29 marca oraz 2 kwietnia 2024 r.

 

 

Zadania związane z systemem oceniania w szkole

 

Daty klasyfikacyjnych zebrań rad pedagogicznych

 • po pierwszym okresie nauki: 03.01.2024 r.
 • klasyfikacja uczniów klas maturalnych: 23.04.2024 r.
 • po drugim okresie nauki: 18.06.2024 r.

 

 

 

Terminy egzaminów klasyfikacyjnych i egzaminów poprawkowych

 • 26-29.08.2024 r.

Terminy informowania rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną lub nieklasyfikowaniem:

 • pierwszy okres nauki: 01.12.2023 r.
 • klasy maturalne: 03.04.2024 r.
 • drugi okres nauki: 28.05.2024 r.

Terminy wystawiania ocen proponowanych z zachowania:

 • pierwszy okres nauki: 13.12.2023 r.
 • klasy maturalne: 15.04.2024 r.
 • druki okres nauki: 10.06.2024 r.

Terminy wystawiania ocen proponowanych z przedmiotów:

 • klasy maturalne: 11.04.2024 r.
 • po drugim okresie nauki: 07.06.2024 r.

Termin wystawiania ocen końcoworocznych:

 • klasy maturalne: 22.04.2024 r.
 • klasy I, II i III: 17.06.2024 r.

 

Terminarz spotkań z rodzicami

 • dyżury popołudniowe nauczycieli (w ramach jednej godziny dostępności dla uczniów i rodziców): 08.11.2023 r., 03.04.2024 r., 28.05.2024 r.
 • Wywiadówki:

06.09.2023 r.: dla klas trzecich i czwartych

07.09.2023 r.: dla klas pierwszych, drugich

03.01.2024 r.: dla klas trzecich i czwartych

17.01.2024 r.: dla klas pierwszych i drugich

03.04.2024 r.: dla klas czwartych

28.05.2024 r.: dla klas pierwszych, drugich i trzecich