• 01.09. uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
 • 04.09. godz. 18:00 spotkanie rodziców klasy Ia z dyrektorem i wychowawcą
 • 07.09. godz. 18:00 spotkanie rodziców klasy Ib z dyrektorem i wychowawcą
 • 08.09. godz. 18:00 spotkanie rodziców klasy Ic z dyrektorem i wychowawcą
 • 09.09.
  •  godz.15:15 konferencja zaopiniowanie planu finansowego szkoły, planu nadzoru pedagogicznego, planu zajęć pozalekcyjnych, zatwierdzenie ITN i IPN, oddanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, planów pracy zespołów przedmiotowych, planu doradcy zawodowego, psychologa i pedagoga szkolnego
  • godz. 18:00 spotkanie rodziców klasy Id z dyrektorem i wychowawcą
 • 10.09. godz. 18:00 spotkanie rodziców klasy Ie z dyrektorem i wychowawcą
 • 11.09. godz. 18:00 spotkanie rodziców klasy IIa i IIb z wychowawcą
 • 14.09. godz. 18:00 spotkanie rodziców klasy IIc i IId z wychowawcą
 • 15.09. godz. 18:00 spotkanie rodziców klasy IIe i IIf z wychowawcą
 • 16.09. godz. 18:00 spotkanie rodziców klasy IIaG i IIbG z wychowawcą
 • 17.09. godz. 18:00 spotkanie rodziców klasy IIcG i IIdG z wychowawcą
 • 18.09. godz. 18:00 spotkanie rodziców klasy IIeG i IIIa z wychowawcą
 • 21.09. godz. 18:00 spotkanie rodziców klasy IIfG i IIIb z wychowawcą
 • 22.09. godz. 18:00 spotkanie rodziców klasy IIIc i IIId z wychowawcą
 • 23.09.
  • godz. 18:00 spotkanie rodziców klasy IIIe i IIIf z wychowawcą
  • godz. 19:00 wybory nowej Rady Rodziców
 • 25.09. Europejski Dzień Języków Obcych
 • 07.10.
  • godz.15:15 konferencja szkolenie „Rewolucja w uczeniu”prowadzące mgr Hanna Skowrońska i mgr inż. Daria Osińska
  • zebranie wychowawców klas z pedagogiem, psychologiem szkolnym i dyrektorem szkoły
 • 14.10. godz.10.00 akademia z okazji Dnia Edukacji
 • 28.10.
  • godz.15:15 konferencja szkolenie „Kompetencje kluczowe”prowadząca mgr    Katarzyna Nogły
  • zebranie wychowawców klas z pedagogiem, psychologiem szkolnym i dyrektorem szkoły
  • godz.17.00 18.00 dyżury nauczycieli
 • 04.11. godz.15:15 konferencja szkolenie
 • 06.11. uroczystości związane z Dniem Niepodległości
 • 18.11. 
  • godz.15:15 konferencja podsumowanie matur
  • zebranie wychowawców klas z pedagogiem, psychologiem szkolnym i dyrektorem szkoły
 • 01.12. przekaz informacji o zagrażających ocenach niedostatecznych
 • 21.12. zakończenie klasyfikacji za I okres nauki
 • 22.12. 
  • spotkania opłatkowe dla młodzieży
  • godzina 12.00 spotkanie opłatkowe dla nauczycieli z Radą Rodziców
 • 23.12. – 31.12. zimowa przerwa świąteczna 
 • 13.01.
  • godz.15:15 konferencja klasyfikacyjna
  • godz.17.30. wywiadówka dla klas I
 • 20.01.
  • godz.16.30. wywiadówka dla klas II liceum IVletniego
  • godz.17.30. wywiadówka dla klas II liceum III-letniego
  • godz.18.30. wywiadówka dla klas III
  • godz.16.30 18.30 dyżury nauczycieli
 • 27.01. godz.15:15 konferencja plenarna
 • 01.02.14.02. Ferie zimowe
 • 24.03.
  • godz.15:15 konferencja szkolenie
  • zebranie wychowawców klas z pedagogiem, psychologiem szkolnym i dyrektorem szkoły
  • godz.17.00 18.00 wywiadówka dla klas III,
 • godz.17.00 18.0 dyżury nauczycieli   
 • 31.03. Misterium Paschalne, spotkanie wielkanocne dla nauczycieli
 • 01.04 06.04 wiosenna przerwa świąteczna
 • 17.04. dzień otwarty naszej szkoły (SOBOTA)
 • 16.04. przekaz informacji o proponowanych ocenach z zachowania uczniów klas trzecich
 • 20.04. przekaz informacji o proponowanych ocenach z przedmiotów uczniów klas trzecich
 • 27.04. zakończenie klasyfikacji w klasach III liceum
 • 28.04.
  • godz.15:30 konferencja klasyfikacyjna dla klas III liceum
  • szkolenie dotyczące procedur egzaminu maturalnego
  • zebranie wychowawców klas z pedagogiem, psychologiem szkolnym i dyrektorem szkoły
 • 29.04 godz. 8.00 wyjazd maturzystów na pielgrzymkę
 • 30.04 godz. 16.00 uroczyste zakończenie dla klas trzecich II LO w Teatrze Ziemi Rybnickie
 • 04.05
  • godz. 9.00 egzamin maturalny z języka polskiego pp
  • godz. 14.00 egzamin maturalny z j. łacińskiego i kultury antycznej
 • 05.05.
  • godz. 9.00 egzamin maturalny z matematyki pp 
  • godz. 14.00 egzamin maturalny z historii muzyki
 • 06.05.
  • godz. 9.00 egzamin maturalny z języka angielskiego pp
  • godz. 14.00 egzamin maturalny z historii sztuki
 • 07.05.
  • godz. 9.00 egzamin maturalny z języka angielskiego PR oraz poziom dwujęzyczny
  • godz. 14.00 egzamin maturalny z filozofii
 • 10.05. godz. 9.00 egzamin maturalny z języka polskiego PR
 • 11.05. 
  • godz. 9.00 egzamin maturalny z matematyki PR
  • godz. 14.00 egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie
 • 12.05. 
  • godz. 9.00 egzamin maturalny z biologii
  • godz. 14.00 –egzamin maturalny z języka francuskiego PR
 • 13.05.
  • godz. 9.00 egzamin maturalny z geografii
  • godz.14.00 egzamin maturalny z języka rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego oraz z języka niemieckiego na poziomie PR
 • 14.05. 
  • godz. 9.00 egzamin maturalny z chemii
  • godz. 14.00 egzamin maturalny z języka niemieckiego PR
 • 17.05.
  • godz. 9.00 egzamin maturalny z historii
  • godz. 14.00 egzamin maturalny z języka rosyjskiego PR
 • 18.05. 
  • godz. 9.00 egzamin maturalny z fizyki i astronomii
  • godz. 14.00 egzamin maturalny z języka hiszpańskiego PR
 • 19.05. 
  • godz. 9.00 egzamin maturalny z informatyki
  • godz. 14.00 egzamin maturalny z języka włoskiego PR
 • 20.05. dodatkowe egzaminy maturalne w języku obcym
  • godz. 9.00 matematyka
  • godz. 10.35 historia
  • godz. 16.55 fizyka
 • 21.05. 
  • godz.15:15 zebranie wychowawców klas z pedagogiem, psychologiem szkolnym i dyrektorem szkoły,
  • godz.17:00 wywiadówki dla klas drugich III-letniego liceum
  • godz.18:00 wywiadówki dla klas drugich IV-letniego liceum oraz klas pierwszych
  • godz.17:30 18:30 dyżury nauczycieli
 • 02.06. przekaz informacji o zagrażających ocenach niedostatecznych
 • 11.06. przekaz informacji o proponowanych ocenach z zachowania
 • 15.06. przekaz informacji o proponowanych ocenach z przedmiotów
 • 22.06. zakończenie klasyfikacji rocznej
 • 23.06. godz.15:15 konferencja klasyfikacyjna 
 • 25.06. zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 01.07. konferencja plenarna 
 • 27.06. – 31.08. ferie letnie

Propozycje dni wolnych w roku szkolnym 2020/2021:
02.11.2020; 04.01.2021; 05.01.2021; 04.05.2021; 05.05.2021; 06.05.2021; 07.05.2021; 04.06.2021, 24.06.2021

Tydzień wycieczkowy: 14.06.–18.06.2021 r.

Tydzień integracji dla klas pierwszych:  28.09.–02.09.2020 r.