01.09. – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

02.09.  – godz. 17:00 – spotkanie rodziców klasy Ia z dyrektorem i wychowawcą

– godz. 17:15 – spotkanie rodziców klasy Ib z dyrektorem i wychowawcą

– godz. 17:30 – spotkanie rodziców klasy Ic z dyrektorem i wychowawcą

            – godz. 17:45 – spotkanie rodziców klasy Id z dyrektorem i wychowawcą

– godz. 18:00 – spotkanie rodziców klasy Ie z dyrektorem i wychowawcą

03.09. – godz. 17:00 – spotkanie rodziców klas drugich z wychowawcą

– godz. 17:30 – spotkanie rodziców klas trzecich IV-letniego liceum z wychowawcą

           – godz. 18:00 – spotkanie rodziców klas trzecich III-letniego liceum z wychowawcą

15.09. – godz. 15:15 – konferencja – zaopiniowanie planu finansowego szkoły, planu nadzoru pedagogicznego, planu zajęć pozalekcyjnych, zatwierdzenie ITN i IPN, oddanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, planów pracy zespołów przedmiotowych, planu doradcy zawodowego, psychologa i pedagoga szkolnego

22.09. – godz. 17:30 – wybory nowej Rady Rodziców

24.09. – Europejski Dzień Języków Obcych

06.10. – godz.15:15 – konferencja – szkolenie – „Ocenianie szkolne jako proces i system”- prowadząca mgr Katarzyna Nogły

– zebranie wychowawców klas z pedagogiem, psychologiem szkolnym i dyrektorem szkoły

14.10. – godz.10.00 – akademia z okazji Dnia Edukacji

27.10. – godz.17.00 -18.00 – dyżury nauczycieli

03.11. – godz.15:15 konferencja – szkolenie

10.11. – uroczystości związane z Dniem Niepodległości

17.11. – godz.15:15 konferencja – podsumowanie matur

– zebranie wychowawców klas z pedagogiem, psychologiem szkolnym i dyrektorem szkoły

01.12. – przekaz informacji o zagrażających ocenach niedostatecznych

14.12. – przekaz informacji o proponowanych ocenach z zachowania

21.12. – zakończenie klasyfikacji za I okres nauki

22.12. – spotkania opłatkowe dla młodzieży

– godz. 12.00 – spotkanie opłatkowe dla nauczycieli z Radą Rodziców

23.12. – 31.12. – zimowa przerwa świąteczna

12.01. – godz.15:15 – konferencja klasyfikacyjna

– godz.17.30. – wywiadówka dla klas pierwszych

19.01. – godz.16.30. – wywiadówka dla klas drugich

– godz.17.30. – wywiadówka dla klas trzecich liceum III-letniego

– godz.18.30. – wywiadówka dla klas trzecich liceum IV-letniego

– godz.16.30-18.30 – dyżury nauczycieli

26.01.- godz.15:15 – konferencja plenarna

14.02.- 25.02. ferie zimowe

23.03. – godz.15:15 – konferencja – szkolenie

– zebranie wychowawców klas z pedagogiem, psychologiem szkolnym i dyrektorem szkoły

– godz.17.00-18.00 – wywiadówka dla klas III,

– godz.17.00-18.00 – dyżury nauczycieli    

06.04. – przekaz informacji uczniom klas programowo najwyższych o zagrażających ocenach niedostatecznych

13.04. – Misterium Paschalne, spotkanie wielkanocne dla nauczycieli

– przekaz informacji o proponowanych ocenach z przedmiotów

14.04 – 19.04 wiosenna przerwa świąteczna

19.04. – przekaz informacji uczniom klas programowo najwyższych o proponowanych ocenach z zachowania

23.04. – dzień otwarty naszej szkoły (SOBOTA)

26.04. – zakończenie klasyfikacji w klasach trzecich III- letniego liceum

27.04. – godz.15:30 – konferencja klasyfikacyjna dla klas trzecich III-letniego liceum

– szkolenie dotyczące procedur egzaminu maturalnego

– zebranie wychowawców klas z pedagogiem, psychologiem szkolnym i dyrektorem szkoły

28.04 – godz. 8.00 – wyjazd maturzystów na pielgrzymkę

29.04 – godz. 16.00 – uroczyste zakończenie dla klas trzecich II LO w Teatrze Ziemi Rybnicki        

25.05. – godz.15:15 – zebranie wychowawców klas z pedagogiem, psychologiem szkolnym i dyrektorem szkoły

– godz.17:00 – wywiadówki dla klas pierwszych

– godz. 17.30 – wywiadówka dla klas drugich

– godz.18:00 – wywiadówki dla klas trzecich

– godz.17:00-18:30 – dyżury nauczycieli

01.06. – przekaz informacji o zagrażających ocenach niedostatecznych

10.06. – przekaz informacji o proponowanych ocenach z przedmiotów

14.06. – przekaz informacji o proponowanych ocenach z zachowania

21.06. – zakończenie klasyfikacji rocznej

22.06. – godz.15:15 – konferencja klasyfikacyjna

24.06. – zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

28.06. konferencja plenarna

27.06. – 31.08. – ferie letnie

 

Propozycje dni wolnych w roku szkolnym 2021/2022;

15.10.2021; 12.11.2021; 7.01.2022; 02.05.2022; 04.05.2022; 05.05.2022; 06.05.2022; 09.05.2022; 17.06.2022, 23.06.2022

 

Tydzień wycieczkowy:                                              27.09. – 01.10.2021 r.

06.06. – 10.06.2022 r.