01.09. uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023
05-06.09. kiermasz podręczników
06.09. godz. 17:00 – spotkanie rodziców klas czwartych z dyrektorem i wychowawcą
godz. 17:30 – spotkanie rodziców klas trzecich z dyrektorem i wychowawcą
07.09. godz. 17:00 – spotkanie rodziców klas pierwszych z dyrektorem i wychowawcą
godz. 17:30 – spotkanie rodziców klas drugich z dyrektorem i wychowawcą
12.09. godz. 17:30 – wybory nowej Rady Rodziców
14.09. godz. 15:15 – zebranie RP (plan nadzoru pedagogicznego, zaopiniowanie planu finansowego szkoły, zatwierdzenie programu wychowawczo-profilaktycznego, planów pracy zespołów przedmiotowych, planu pracy doradcy zawodowego, psychologa i pedagoga szkolnego, zatwierdzenie ITN i IPN)
23.09. Europejski Dzień Języków Obcych
12.10. godz. 15:15 – zebranie RP – (szkolenie, nowelizacja statutu szkoły)
zebranie zespołu wychowawczego
spotkanie zespołów realizujących IPET-y
14.10. godz. 10:00 – akademia z okazji Dnia Edukacji
21.10. godz. 16:00 – otrzęsiny klas pierwszych
09.11 godz. 15:15 zebranie RP – szkolenie
godz. 17:00-18:00 – dyżury nauczycieli
spotkanie zespołów realizujących IPET-y
10.11. uroczystości związane z Dniem Niepodległości
30.11. godz. 15:15 zebranie RP – podsumowanie matur
zebranie zespołu wychowawczego
01.12. przekaz informacji o zagrażających ocenach niedostatecznych
13.12. przekaz informacji o proponowanych ocenach z zachowania
21.12. zakończenie klasyfikacji za I okres nauki
22.12. spotkania opłatkowe dla młodzieży
godz. 12:00 – spotkanie opłatkowe dla nauczycieli z Radą Rodziców
23-31.12. zimowa przerwa świąteczna
04.01. godz. 15:15 – klasyfikacyjne zebranie RP
godz. 17:30. – wywiadówka dla klas pierwszych
godz. 18:00. – wywiadówka dla klas drugich
11.01. godz. 15:15 – plenarne zebranie RP
godz. 17:30. – wywiadówka dla klas trzecich
godz. 18:30. – wywiadówka dla klas czwartych
godz. 17:00-18:00 – dyżury nauczycieli
16-27.01. ferie zimowe
01.03. godz. 15:15 – zebranie RP – szkolenie
spotkanie zespołów realizujących IPET-y
29.03. godz. 16:15 – zebranie zespołu wychowawczego
godz. 17:00 – spotkanie zespołów realizujących IPET-y
godz. 17:00-18:00 – wywiadówka dla klas IV
godz. 17:00-18:00 – dyżury nauczycieli
04.04. przekaz informacji uczniom klas maturalnych o zagrażających ocenach niedostatecznych
03-05.04. rekolekcje wielkopostne
05.04. Misterium Paschalne, spotkanie wielkanocne dla nauczycieli
06-11.04 wiosenna przerwa świąteczna
13.04. przekaz informacji uczniom klas programowo najwyższych o proponowanych ocenach z przedmiotów
17.04. przekaz informacji uczniom klas programowo najwyższych o proponowanych ocenach z zachowania
22.04. dzień otwarty naszej szkoły (SOBOTA)
24.04. zakończenie klasyfikacji w klasach czwartych
25.04. godz. 15:30 – klasyfikacyjne zebranie RP dla klas programowo najwyższych
szkolenie dotyczące procedur egzaminu maturalnego
zebranie zespołu wychowawczego
27.04. godz. 8:00 – wyjazd maturzystów na pielgrzymkę
28.04. godz. 16:00 – uroczyste zakończenie dla maturzystów II LO w TZR
04-23.05. egzaminy maturalne
24.05. godz. 15:15 – Zebranie RP (organizacja Jubileuszu 75-lecia szkoły)
zebranie zespołu wychowawczego
31.05. przekaz informacji o zagrażających ocenach niedostatecznych
godz. 17:00 – wywiadówki dla klas pierwszych
godz. 17:30 – wywiadówka dla klas drugich
godz. 18:00 – wywiadówki dla klas trzecich
godz. 17:00-18:30 – dyżury nauczycieli
07.06. Jubileusz 75-lecia szkoły
07.06. przekaz informacji o proponowanych ocenach z przedmiotów
12.06. przekaz informacji o proponowanych ocenach z zachowania
19.06. zakończenie klasyfikacji roczne
20.06. godz. 15:15 – klasyfikacyjne zebranie RP
21.06. Dzień zdrowego stylu życia
23.06. zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
27.06. plenarne zebranie RP
28.06.- 31.08. ferie letnie

 

Tygodnie wycieczkowe:

 • 26.09. – 07.10.2022 r. (z wyłączeniem klas czwartych w terminie 28-30.09 z uwagi na diagnozę z OKE)
 • 12.06. – 16.06.2023 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 • 14 październik 2022 r.
 • 31 października 2022 r.
 • 02 maja 2023 r.
 • 04-05 maja 2023 r.
 • 08-09 maja 2023 r.
 • 12 maja 2023 r.
 • 07 czerwca 2023 r. (Jubileusz 75-lecia szkoły – uczniowie obecni w szkole)
 • 09 czerwca 2023 r.
 • 22 czerwca 2023 r.

Dni ustawowo wolne od pracy:

 • Wszystkich Świętych – 1 listopada 2022 r.
 • Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2022 r.
 • Zimowa przerwa świąteczna – 23-31 grudnia 2022 r.
 • Nowy Rok – 1 stycznia 2023 r.
 • Trzech Króli – 6 stycznia 2023 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna – 06-11 kwietnia 2023 r.
 • Święto Pracy – 1 maja 2023 r.
 • Święto Konstytucji 3-Maja – 3 maja 2023 r.
 • Boże Ciało – 08 czerwca 2023 r.

Terminarz spotkań z rodzicami:

 • dyżury popołudniowe nauczycieli (w ramach jednej godziny dostępności dla uczniów i rodziców): 09.11.2022 r., 11.01.2023 r., 29.03.2023 r., 31.05.2023 r.
 • wywiadówki:
  • 04.01.2023 r.: dla klas pierwszych i drugich
  • 11.01.2023 r.: dla klas trzecich i czwartych
  • 29.03.2023 r.: dla klas czwartych
  • 31.05.2023 r.: dla klas pierwszych, drugich i trzecich