mgr Sławomir Targosz

Kształcenie w zakresie podstawowym jest realizowane wg programu nauczania chemii – nr dopuszczenia 438/2012.

Wydarzenia
Nauczyciele

mgr Sławomir Targosz

Program nauczania

Kształcenie w zakresie podstawowym jest realizowane wg programu nauczania chemii – nr dopuszczenia 438/2012.

Podręczniki
Zajęcia pozalekcyjne
Osiągnięcia