Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Frycza-Modrzewskiego i Gimnazjum Dwujęzycznego nr 18 w Rybniku. W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału (art. 53 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty).


Zarząd Rady Rodziców
Przewodniczący Rady Rodziców:
Dariusz Zimny
Zastępcy Przewodniczącego Rady Rodziców:
Teresa Czogała-Koczy
Tomasz Skowroński
Sekretarz: Agnieszka Szostek-Wilkoń
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Jarosław Magdziak
Członkowie Komisji Rewizyjnej:
Sabina Magiera-Wilgucka
Karina Stępień


Informacja dla rodziców uczniów II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Frycza Modrzewskiego i Gimnazjum Dwujęzycznym nr 18 w Rybniku.

Rada Rodziców wspiera działalność statutową szkoły między innymi poprzez:

  • pomoc dla uczniów (konkursy, olimpiady, zakup biletów miesięcznych, kompletów podręczników szkolnych zwracanych  na stan szkoły po zakończeniu roku szkolnego, dofinansowanie uczestnictwa w klasowych wyjazdach, itp.),
  • finansowanie dodatkowych zajęć przygotowujących do matury lub kółek zainteresowań,
  • zakup pomocy dydaktycznych, współfinansowanie remontów pracowni i szkoły oraz finansowanie zakupu książek do biblioteki szkolnej
  • finansowanie uroczystości rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego (wynajem sali w Teatrze Ziemi Rybnickiej, zakup poczęstunku po zakończeniu szkoły przez III klasy Liceum i Gimnazjum, finansowanie nagród dla uczniów wyróżniających się i laureatów olimpiad i konkursów)
  • współfinansowanie konkursów i zawodów organizowanych przez naszą szkołę oraz wyjazdów integracyjnych w ramach współpracy z innymi szkołami (nagrody, poczęstunki, drobne prezenty itp.),
  • dopłaty w wysokości 12% wpłaconych kwot na wycieczki klasowe,
  • finansowanie inicjatyw Samorządu Szkolnego,
  • dofinansowanie w miarę posiadanych środków uroczystości organizowanych w naszej szkole (święta, pikniki szkolne, rocznice, itp.),

Plan wydatków corocznie jest opracowywany i zatwierdzany uchwałą Rady Rodziców na podstawie dobrowolnie zadeklarowanych kwot przez rodziców w poszczególnych klasach. Proponowana kwota po 13 latach została decyzją Rady Rodziców podniesiona do 30 zł miesięcznie.
Funkcjonowanie opiera się na realizowaniu podjętych zobowiązań bezpośrednio na spotkaniu z wychowawcą w klasie lub konto Rady Rodziców (prosimy o podanie w tytule klasy oraz nazwiska i imienia dziecka). Za wszystkie dokonane wpłaty dziękujemy.
Kontrolę nad prawidłowością i zasadnością wydatkowanych środków finansowych szczegółowo prowadzi 3 osobowa Komisja Rewizyjna Rady Rodziców.


Nr konta Rady Rodziców:
Getin Noble Bank o/Rybnik: 42 1560 0013 2000 1761 4794 4400.
Adres:
Rada Rodziców przy II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Frycza-Modrzewskiego
i Gimnazjum Dwujęzycznego nr 18 w Rybniku,
ul. Mikołowska 19
44-200 Rybnik

Regulamin Rady Rodziców


Oferty ubezpieczeń NNW na rok szkolny 2019/20

Ergo Hestia
Oferta ubezpieczenia NNW – II LO w Rybniku
Tabela świadczeń z opisem
Warunki szczególne ubezpieczenia NNW 2019 – 2020

Stratton
Ubezpezpieczenia Stratton

InterRisk
NNW SZKOLNE INTERISK WERSJA Prestiz
owu edu plus 2019_05
POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE 2019
TABELA NORM OCENY PROCENTOWE USZCZERBKU NA ZDROWIU

AVIVA
Ulotka NNW szkolne 2019_2020
Najważniejsze informacje dla rodziców

Centrum Polis
Oferta NNW InterRisk
OWU EDU Plus 2019.pdf
Postanowienia Dodatkowe i Odmienne od OWU Centrum Polis _DUD 2019.pdf
TABELA NORM OCENY PROCENTOWEJ USZCZERBKU NA ZDROWIU
list przewodni NNW szkolne 2019.pdf
METRYKA 2019

PROGRAM 2000 PLUS
2019-06-18 Broszura NNW 2019 – ZBU – PODSTAWOWA