Absolwenci o szkole

Amelia Parka

absolwentka 2023, profil biol-chem-ang; komunikacja wizerunkowa, Uniwersytet Wrocławski

Profil biol-chem-ang to świetny wybór dla uczniów zainteresowanych medycyną czy stomatologią, lecz nie tylko…Zdecydowanie umożliwił mi on dostanie się na moje wymarzone studia. Choć nie wybrałam medycyny, ani nie zdecydowałam się na pisanie matury z chemii, rozszerzona biologia i angielski, związane z profilem, jaki wybrałam, otworzyły przede mną wiele drzwi. Oba te przedmioty są często brane pod uwagę w trakcie postępowania rekrutacyjnego na studia, a ich nauka w wymiarze rozszerzonym ułatwiła mi napisanie z nich matury na bardzo zadowalające wyniki. Szczególnie cenię sobie lekcje angielskiego w II LO. Mój poziom bardzo się podniósł w porównaniu do początku nauki w liceum. Rozszerzona matura z języka angielskiego nie stanowiła dla mnie najmniejszego problemu. Dzięki moim wynikom z „egzaminu dojrzałości” podjęłam studia na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku komunikacja wizerunkowa.
Moje wspomnienia związane z Fryczem są naprawdę pozytywne i nie zgadzam się ze stereotypem, że jedyną rzeczą, na jakiej skupia się to liceum jest niepozwalająca na chwilę odpoczynku nauka. Oprócz udziału w zwykłych lekcjach miałam okazję uczęszczać na koło teatralne, które jest dla mnie źródłem cudownych wspomnień. Samo przygotowywanie i przedstawianie spektaklu było czymś niezapomnianym, lecz najbardziej cenię sobie to, że dzięki tym zajęciom poznałam moją najbliższą na tę chwilę przyjaciółkę. Frycz to szkoła, w której pracują świetni nauczyciele, a ich podejście do ucznia jest bardzo „ludzkie”, co umożliwia nawiązanie serdecznych relacji i umila atmosferę na lekcjach. Oprócz tego II LO to przede wszystkim cudowni koledzy ze szkolnej ławki czy korytarza. Jestem bardzo wdzięczna za przyjaźnie, które mogłam nawiązać dzięki tej szkole.

Emilia Sarna

absolwentka 2023, profil mat-fiz-chem dwujęzyczny; informatyka i systemy inteligentne, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Zarówno w trakcie liceum,jak i już po skończeniu szkoły wiedziałam, że pójście do Frycza było dobrą decyzją. Mój profil, mat-fiz-chem dwujęzyczny, z jednej strony kładł nacisk na przedmioty ścisłe, a z drugiej dawał szerokie pole manewru, jeśli chodzi o późniejszy wybór kariery. Dzięki temu moi koledzy z klasy znaleźli się na diametralnie różnych kierunkach studiów – od medycyny, przez wszelkiego rodzaju inżynierie, kończąc nawet na kierunkach humanistycznych. Ja akurat wybrałam informatykę i systemy inteligentne na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Dostałam się tam bez większego problemu, mimo popularności takich kierunków i wysokich progów, głównie dzięki nauczycielom moich przedmiotów rozszerzonych i świetnemu przygotowaniu do matury. Ponadto, ta szkoła dała mi jeszcze więcej możliwości – startowałam w wielu konkursach, niejednokrotnie z sukcesami, oraz udało mi się zdobyć potrzebne w późniejszej pracy certyfikaty językowe, a to wszystko umożliwiły mi zwyczajne lekcje i kółka, bez potrzeby jakichkolwiek korepetycji czy zajęć pozaszkolnych.

Anna Ogerman

absolwentka 2022, profil mat-fiz- ang; Media and Information, University of Amsterdam

We Fryczu wybrałam profil matematyczno-fizyczny z rozszerzonym językiem angielskim (mat-fiz-ang), który okazał się bardzo ciekawy i moim zdaniem przydatny, choć nie należał do najłatwiejszych. Myślę, że przez trzy lata na profilu mat-fiz rozwinęłam umiejętności analitycznego myślenia, poza oczywiście wiedzą z zakresu matematyki i fizyki, które we Fryczu są na bardzo wysokim poziomie. Chociaż moje osobiste zainteresowania i plany na przyszłość są związane z humanistycznymi przedmiotami, to uważam, że mat-fiz otworzył mi dużo więcej ścieżek kariery dzięki rozszerzeniu z fizyki i matematyki na maturze. Mimo że na mat-fizie czułam się naprawdę dobrze, to zdecydowałam się na bardziej humanistyczne studia w Holandii na University of Amsterdam na kierunku Media and Information. Na studiach niestety liczenie nierówności kwadratowych bezpośrednio się nie przydało ;). Myślę jednak, że umiejętności logicznego i analitycznego myślenia, które nabywa się po ścisłym profilu, okazały się przydatne nawet podczas budowania argumentacji w wielu esejach, a podczas zajęć z elementami programowania, czułam się pewniej niż reszta studentów jedynie z humanistycznym doświadczeniem. Na dodatek, dzięki rozszerzonemu językowi angielskiemu, zdałam potrzebne mi testy językowe i właściwie nie miałam problemów z nauką całkowicie po angielsku.

Magdalena Kuśka

absolwentka 2022, profil mat-fiz-ang; psychologia, Uniwersytet Jagielloński

W liceum byłam na profilu mat-fiz-ang. Mój wybór jednak był głównie oparty na myśli ,,czego dam radę się nauczyć’’. Wybrałam psychologię jako kierunek pierwszego wyboru na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i przedmioty przeze mnie rozszerzane przydały się w rekrutacji – w zasadzie na ten kierunek liczył się każdy rozszerzany przedmiot, jednak tylko matematyka, język polski i biologia miały wyższy przelicznik, dlatego też, jeśli rozważasz pójście na psychologię i jesteś na mat-fizie, bardzo polecam zdać język polski lub biologię na maturze. Znacznie podwyższają szanse przyjęcia. Ja, rozszerzając matematykę i język polski, nie miałam większego problemu, żeby poradzić sobie z przedmiotami wymagającymi interpretacji danych, wykorzystywania wzorów, aby uzyskać wyniki różnych testów, czy też pisania spójnych tekstów.