Przydatne linki dotyczące egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2023/2024:

 1. https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/

Tutaj znajdziecie:

 • informacje  o egzaminie maturalnym zawierające przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami oraz aneksy do informatorów zawierające wymagania egzaminacyjne obowiązujące w roku szkolnym 2023/2024 i informacje o treści informatorów, które nie obowiązują na egzaminie w 2024;
 • przykładowe arkusze egzaminacyjne,
 • arkusze diagnostyczne z września 2022 r. (język polski, matematyka i języki obce nowożytne na poziomie podstawowym),
  • materiały dodatkowe dotyczące egzaminu z języka polskiego, tj.
 • zbiór zadań z matematyki na poziomie podstawowym oraz na poziomie rozszerzonym,
 • materiały dodatkowe dotyczące egzaminu maturalnego z biologii, tj. elementy analizy statystycznej w biologii, filmy, scenariusze i prezentacje – dotyczących egzaminu maturalnego w Formule 2015 z biologii, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023
 • materiały dodatkowe dotyczące egzaminu maturalnego z chemii, tj. dwa opracowania dotyczące elektrochemii, filmy, scenariusze i prezentacje – dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2015 z chemii, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023,
 • materiał dotyczący interpretacji danych statystycznych w zadaniach egzaminacyjnych z geografii (w listopadzie opublikowane zostaną kolejne materiały dotyczące egzaminu maturalnego z filozofii i historii sztuki).

2. tmaturalny-w-formule-2023/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

Tutaj znajdziecie:

 • wzory wszystkich formularzy, które mogą okazać się przydatne w procesie przystępowania do egzaminu maturalnego.

3.https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Komunikaty/20220819%20EM%20w%20latach%202023%20i%202024%20ZMIANY.pdf

Tutaj znajdziecie: 

 • prezentację podsumowującą wszelkie informacje, dotyczące egzaminu maturalnego, w tym wszelkie zmiany prawne dotyczące tego egzaminu, które już zostały lub mogą zostać wprowadzone.

4. https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20221010%20E8_EM_23%20Komunikat%20o%20przyborach%20FIN_aktualizacja_1.pdf

Tutaj znajdziecie:

 • uaktualnioną listę przyborów, z których można korzystać na egzaminie maturalnym.

5. https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20220819%20EM%202023%20Komunikat%20o%20dostosowaniach.pdf

Tutaj znajdziecie:

 • wszystkie niezbędne informacje dotyczące dostosowań na egzaminie maturalnym.

6.https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/harmonogram-komunikaty-i-informacje/rok-szkolny-2023-2024/komunikaty-w-sprawie-listy-jawnych-zadan-w-czesci-ustnej-egzaminu-maturalnego-w-2024-r/

Tutaj znajdziecie:

wszystkie niezbędne informacje dotyczące listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego w 2024r.