mgr Janina Kozieł
mgr Jolanta Bieńkowska
mgr Beata Chojnacka

„Ekonomia stosowana” Program nauczania podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych. Nr dopuszczenia 579 / 2012

„Ekonomia stosowana” ( Wydawca: Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości); Nr dopuszczenia 579 / 2012

Wydarzenia
Nauczyciele

mgr Janina Kozieł
mgr Jolanta Bieńkowska
mgr Beata Chojnacka

Program nauczania

„Ekonomia stosowana” Program nauczania podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych. Nr dopuszczenia 579 / 2012

Podręczniki

„Ekonomia stosowana” ( Wydawca: Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości); Nr dopuszczenia 579 / 2012

Zajęcia pozalekcyjne
Osiągnięcia