Dodatkowy wirtualny dzień otwarty w II LO

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie organizujemy dodatkowy wirtualny dzień otwarty w naszym liceum. Zapraszamy w środę 14 kwietnia o 11.30 na 45 minutowe spotkanie online na platformie Teams. Plan spotkania: Krótka prezentacja oferty edukacyjnej szkoły Panel pytań i odpowiedzi – uczestnicy będą mogli zadawać pytania, np. odnośnie oferty edukacyjnej lub zasad rekrutacji Jaka zgłosić…

OSIĄGNIĘCIA SZACHOWE NASZYCH UCZNIÓW

Z ogromną przyjemnością informujemy, że troje uczniów naszej szkoły w dniach 12 – 21 marca 2021 uczestniczyło w  Indywidualnych Mistrzostwach Polski Juniorów do lat 18 w Szachach. W grupie chłopców do lat 18 w mistrzostwach brał udział Kamil Grochol z klasy 2bG, a w grupie dziewcząt do lat 18 w mistrzostwach brały udział dwie uczennice…

Chemiczny sukces Kacpra Bugli

W dniu 30 stycznia br. odbyły się zawody II etapu 67 Olimpiady Chemicznej. Naszą szkołę reprezentowało dwóch uczniów klasy 3b – Kacper Bugla oraz Przemysław Fuchs, którzy przygotowywali się do zawodów pod opieką pani Małgorzaty Kamińskiej. Komitet Główny Olimpiady Chemicznej ustalił wysokość progu kwalifikacji na poziomie 76,0 pkt. i zatwierdził listę zawodników zakwalifikowanych do III…

Ogromny sukces w konkursie ekologicznym

Z radością informujemy, że Alicja Wymysło z klasy 1e została laureatką III miejsca w kraju w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym Eko-Planeta.  Ponadto w tymże konkursie: Monika Chowaniec z klasy 3d uzyskała bardzo dobry wynik a 6 uczniów zdobyło wyróżnienia: Czogała Bartłomiej z 2d, Frydrych Klaudia z 2e, Olejarczyk Julia z 3d, Paszenda Patrycja z 3d, Pater-Jajdelski…

Wielki sukces uczniów w Olimpiadzie Geograficznej

Szóstego lutego 2021 roku odbyły się zawody II etapu XLVII Olimpiady Geograficznej.  Naszą szkołę reprezentowało na tym etapie 13 osób. Wśród najlepszych prac naszego okręgu przesłanych do weryfikacji Komitetowi Głównemu OG znalazły się prace sześciu uczniów naszej szkoły. Ostatecznie do finału olimpiady przeszły trzy osoby – to najlepszy wynik w województwie i warto dodać, że…

Oferta edukacyjna II LO im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego na rok szkolny 2021/2022

Klasa matematyczno-fizyczna z rozszerzonym językiem angielskim 1a mat-fiz-ang Oddziałowi przypisano następujące przedmioty rozszerzone obowiązkowe:matematykafizykajęzyk angielski Pierwszy język obcy:język angielski (kontynuacja, 3h/5h/5h/5h) Drugi język obcy:język francuski (od podstaw: 2h/2h/2h/2h)język niemiecki (kontynuacja: 2h/2h/2h/2h) Opis oddziału Klasa o kierunku matematyczno-fizycznym przygotowuje do zdawania egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z matematyki, fizyki i astronomii. Pozwala na rozwijanie zainteresowań w…

Czwarte miejsce wśród najlepszych szkół województwa śląskiego! Ogromny awans w rankingu krajowym!

Z ogromną radością i dumą przyjęliśmy wyniki ogólnopolskiego Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2021, który ukazał się na początku mijającego tygodnia. Nasze Liceum jest najlepszą szkołą ogólnokształcącą w Rybniku! Zajęliśmy czwartą pozycję wśród najlepszych liceów naszego województwa oraz 57. miejsce w klasyfikacji szkół w całym kraju. Warto podkreślić, że w porównaniu do zeszłorocznych wyników rankingu…