Zgodnie z aktualnym rozporządzeniem w sprawie organizacji roku szkolnego, Dyrekcja Zespołu Szkół nr 2 w Rybniku ogłasza następujące dni jako wolne od zajęć w roku szkolnym 2019/2020:

  • 04.05.2020
  • 05.05.2020
  • 06.05.2020
  • 07.05.2020
  • 08.05.2020
  • 12.06.2020

Tygodnie wycieczkowe:

  • 30.09 – 04.10.2019 r.
  • 01.06 – 05.06.2020 r.