Zgodnie z aktualnym rozporządzeniem w sprawie organizacji roku szkolnego, Dyrekcja II LO w Rybniku ogłasza następujące dni jako wolne od zajęć w roku szkolnym 2022/2023:

Tygodnie wycieczkowe:

  • 26.09. – 07.10.2022 r.
  • 12.06. – 16.06.2022 r.