1a
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45   matematyka Łp 1.6   wf-Ch Sz sg2
wf-Dz #1ab sg1
warsz.mat. Łp 2.5
2 8:50- 9:35   matematyka Łp 1.6   j.polski Be 0.6 wf-Ch Sz sg2
wf-Dz #1ab sg1
3 9:40-10:25 biologia Se 1.4 j.angielski-1/3 #A1 4.1
j.angielski-2/3 #A2 1.6
j.angielski-3/3 #A3 0.11
  j.polski Be 0.6 wf-Ch Sz sg2
wf-Dz #1ab sg1
4 10:45-11:30 r_matematyka Łp 1.4 j.angielski-1/3 #A1 4.1
j.angielski-2/3 #A2 1.6
j.angielski-3/3 #A3 0.11
  j.angielski-1/3 #A1 0.6
j.angielski-2/3 #A2 1.2
j.angielski-3/3 #A3 0.11
zaj. z wych. Łp 0.6
5 11:40-12:25 r_matematyka Łp 1.4 j.polski Be 3.6 filozofia No 2.2 geografia Tr 0.6 religia Pz 0.6
6 12:35-13:20 j.polski Be 1.4 religia Pz 3.6 chemia Ka 2.2 wos Pl 0.6 historia Du 0.6
7 13:30-14:15 fizyka Kr 1.4 j.niemiecki-1/2 Bb 2.6
j.francuski-2/2 Pg 3.6
matematyka Łp 2.2 historia Du 0.6 e_dla_bezp Gb 0.6
8 14:20-15:05 informatyka-1/2 Si 1.5
informatyka-2/2 Pw 1.6
  r_fizyka Kr 2.2 r_fizyka Kr 0.6 j.niemiecki-1/2 Bb 0.6
j.francuski-2/2 Pg 4.1
Obowiązuje od: 1 września 2021
Drukuj plan
wygenerowano 09.09.2021
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum