Komunikat dla kandydatów do II LO – procedury postępowania uczniów przystępujących do testu kompetencji językowych

Obowiązkowy test kompetencji językowych dla wszystkich kandydatów do klas dwujęzycznych odbędzie się w budynku szkoły 8 czerwca 2021 r. o godzinie 14.00. Procedury postępowania uczniów przystępujących do testu kompetencji językowych w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Rybniku 8 czerwca 2021 godz. 14.00 1. Na test kompetencji może przyjść wyłącznie osoba zdrowa ,…

Mateusz Tomiczek powołany na Międzynarodową Olimpiadę Geograficzną w Stambule

W dniach 29-30 maja trzynastu tegorocznych Laureatów Olimpiady Geograficznej, wśród których znalazł się uczeń klasy 2bG – Mateusz Tomiczek, rywalizowało w Warszawie o powołanie do reprezentacji Polski na zawody międzynarodowe. Odbyły się zawody pisemne, terenowe oraz quiz multimedialny w języku angielskim. Podczas zakończenia zawodów, które miało miejsce w Muzeum Ziemi PAN, uczestnicy otrzymali nagrody zdobyte…

Procedury postępowania przystępujących do egzaminu maturalnego – maj 2021

Procedury postępowania przystępujących do egzaminu maturalnego w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego  w Rybniku na podstawie wytycznych MEN, GIS, CKE Maj 2021 Na egzamin maturalny może przyjść wyłącznie osoba zdrowa,  bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie…

Oferta edukacyjna II LO im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego na rok szkolny 2021/2022

Klasa matematyczno-fizyczna z rozszerzonym językiem angielskim 1a mat-fiz-ang Oddziałowi przypisano następujące przedmioty rozszerzone obowiązkowe:matematykafizykajęzyk angielski Pierwszy język obcy:język angielski (kontynuacja, 3h/5h/5h/5h) Drugi język obcy:język francuski (od podstaw: 2h/2h/2h/2h)język niemiecki (kontynuacja: 2h/2h/2h/2h) Opis oddziału Klasa o kierunku matematyczno-fizycznym przygotowuje do zdawania egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z matematyki, fizyki i astronomii. Pozwala na rozwijanie zainteresowań w…

Czwarte miejsce wśród najlepszych szkół województwa śląskiego! Ogromny awans w rankingu krajowym!

Z ogromną radością i dumą przyjęliśmy wyniki ogólnopolskiego Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2021, który ukazał się na początku mijającego tygodnia. Nasze Liceum jest najlepszą szkołą ogólnokształcącą w Rybniku! Zajęliśmy czwartą pozycję wśród najlepszych liceów naszego województwa oraz 57. miejsce w klasyfikacji szkół w całym kraju. Warto podkreślić, że w porównaniu do zeszłorocznych wyników rankingu…