Erasmus+

Partnerskie spotkania młodzieży i nauczycieli z różnych krajów europejskich w ramach unijnego projektu Erasmus+ wpisały się już w tradycję naszej szkoły. W dniach 19 – 25 marca 2019 roku uczennice naszego liceum (Małgorzata Nosiadek i Pola Karczmarek) pod opieką pani Hanny Skowrońskiej i pani Darii Osińskiej miały okazję wziąć udział w szkoleniu „Additional STSTE (Short…

Kolejny przystanek projektu Erasmus+

W dniach 5 – 11 marca odbyło się kolejne – czwarte  spotkanie szkoleniowe dla uczniów i nauczycieli działających w projekcie Entrepreneurship: Imagination@work, tym razem w Aste na wyspie Saarema w Estonii. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej realizowany jest w naszej szkole od września 2017. Celem projektu jest zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat rynku…

Wymiana polsko-francuska 2019

Tegoroczna wymiana została współfinansowana z budżetu miasta Rybnika poprzez dotację przyznaną Stowarzyszeniu Współpracy Międzynarodowej Rybnik-Europa na realizację zadania pod nazwą „Europejskie Dni Spotkań w Saint-Vallier”. 26 maja 2019 roku, pod opieką pani Jolanty Bieńkowskiej i pani Marii Dziedzic, wybraliśmy się w podróż do naszych przyjaciół z Saint-Vallier. Nasza grupa składała się z licealistów oraz członków…