Warsztaty ekologiczne w plenerze

Klasy 1d i 1f 20 21 września 2022r rozpoczęły w tym roku szkolnym udział uczniów naszej szkoły w warsztatach ekologicznych w Ogrodzieńcu organizowanych przez Stowarzyszenie ZZPŻ Międzynarodowe Miasteczko Edukacji Ekologicznej. Zwiedzanie zamku w Ogrodzieńcu, grodziska na górze Birów, jaskini jurajskiej oraz Pustyni Błędowskiej poszerzyło wiedzę uczniów o historii Jury, procesach eolicznych, faunie i florze jurajskiej…

Wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych 2022 i dalsze informacje – nabór uzupełniający

Z radością informujemy, że wszyscy kandydaci, którzy przystąpili do sprawdzianu predyspozycji językowych w terminie 04.08.2022r., uzyskali wynik pozytywny. Jednocześnie informujemy, że lista osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie wywieszona w szkole w dniu 12.08.2022r. zgodnie z terminarzem przygotowanym przez Śląskiego Kuratora Oświaty.

Rekrutacja uzupełniająca 2022/2023

Z uwagi na rezygnacje z jednego z uczniów z uczęszczania do naszej szkoły, została uruchomiona rekrutacja uzupełniająca na profil mat-fiz-inf (oddział dwujęzyczny). Wnioski rekrutacyjne będą przyjmowane w dniach 1 – 3 sierpnia. W dniu 4 sierpnia o godzinie 900 odbędzie się sprawdzian kompetencji językowej wymagany przy rekrutacji do klasy dwujęzycznej. Pozostałe terminy związane z rekrutacją…

Lista zakwalifikowanych oraz terminy składania oryginałów dokumentów na rok szkolny 2022/2023

Witajcie drodzy ósmoklasiści poniżej publikujemy listy przyjętych do naszej szkoły. Lista wywieszona jest także w szkole przy głównym wejściu. Szanowni Kandydaci, przed Wami ostatnia prosta związana z rekrutacją do naszej szkoły. W celu usprawnienia procesu potwierdzania przyjęcia do naszej szkoły prosimy o przygotowanie następujących dokumentów: oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej; oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu…