Wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych 2022 i dalsze informacje – nabór uzupełniający

Z radością informujemy, że wszyscy kandydaci, którzy przystąpili do sprawdzianu predyspozycji językowych w terminie 04.08.2022r., uzyskali wynik pozytywny. Jednocześnie informujemy, że lista osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie wywieszona w szkole w dniu 12.08.2022r. zgodnie z terminarzem przygotowanym przez Śląskiego Kuratora Oświaty.