Rekrutacja uzupełniająca 2022/2023

Z uwagi na rezygnacje z jednego z uczniów z uczęszczania do naszej szkoły, została uruchomiona rekrutacja uzupełniająca na profil mat-fiz-inf (oddział dwujęzyczny). Wnioski rekrutacyjne będą przyjmowane w dniach 1 – 3 sierpnia. W dniu 4 sierpnia o godzinie 900 odbędzie się sprawdzian kompetencji językowej wymagany przy rekrutacji do klasy dwujęzycznej. Pozostałe terminy związane z rekrutacją…