Procedury postępowania przystępujących do egzaminu maturalnego – maj 2021

Procedury postępowania przystępujących do egzaminu maturalnego w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego  w Rybniku na podstawie wytycznych MEN, GIS, CKE Maj 2021 Na egzamin maturalny może przyjść wyłącznie osoba zdrowa,  bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie…

Uwaga Maturzyści !!

W dniu 4 maja 2021 r. rozpoczynają się egzaminy maturalne. Wszystkie informacje dotyczące harmonogramu i organizacji egzaminów w salach, będą przesłane poprzez dziennik elektroniczny w dniu 28 kwietnia 2021 r. (tj. w środę). W czwartek, 28 czerwca 2021 r. odbędą się szkolenia dot. procedur i organizacji egzaminu maturalnego. Szkolenia będą prowadzone online na platformie Temas.…