Chemiczny sukces Kacpra Bugli

W dniu 30 stycznia br. odbyły się zawody II etapu 67 Olimpiady Chemicznej. Naszą szkołę reprezentowało dwóch uczniów klasy 3b – Kacper Bugla oraz Przemysław Fuchs, którzy przygotowywali się do zawodów pod opieką pani Małgorzaty Kamińskiej. Komitet Główny Olimpiady Chemicznej ustalił wysokość progu kwalifikacji na poziomie 76,0 pkt. i zatwierdził listę zawodników zakwalifikowanych do III…