Stowarzyszenie Przyjaciół II LO

ImageW 2001 powołane zostało do życia Stowarzyszenie Przyjaciół II LO, skupiające byłych absolwentów oraz sympatyków szkoły. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie działalności dydaktycznej, wychowawczej i oświatowej Liceum, przyczynianie się do inicjatyw mających na celu niesienie pomocy finansowej oraz organizacja spotkań integrujących absolwentów szkoły.
Działalność Stowarzyszenia oparta jest na owocnej współpracy z Urzędem Miasta Rybnika, Radą Miasta oraz Radą Dzielnicy Rybnik Północ.

W 2003 roku Stowarzyszenie zorganizowało bardzo ważne przedsięwzięcie wieńczące obchody Roku Modrzewskiego - Piknik Przyjaciół II LO. Szeroko promowana w mediach impreza została zainicjowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół II LO jako spotkanie uczniów, nauczycieli, absolwentów oraz sympatyków szkoły. Z pomocą członków Stowarzyszenia oraz pracowników szkoły udało się przygotować wspólną zabawę w konwencji rockowo-jazzowej oraz szereg imprez towarzyszących, takich jak wystawy, stoiska, loterie. Dochód z imprezy przeznaczony został na rzecz szkoły. Ważnym założeniem Pikniku była prezentacja osiągnięć naszych uczniów w dziedzinie nauki oraz promocja ich działalności artystycznej.
Piknik stał się w naszej szkole imprezą cykliczną.