Sukces z WOS-u i Historii!!!
Redaktor: Marek Sipko   
07.04.2018.
Z wielką dumą informujemy, że pięcioro uczniów naszej szkoły zostało laureatami Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o indeksy KUL.
Z części poświęconej Wiedzy o społeczeństwie tytuł laureata i indeks na wybrany kierunek na Wydziale Nauk Społecznych otrzymali:
Oskar Durka – 3f
Wiktor Kuczek – 3f
Dominika Winkler – 3f
Uczniowie przygotowywali się pod opieką Pani mgr Jolanty Palińskiej.
Natomiast w części historycznej tytuł laureata i indeks na wybrany kierunek na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji otrzymali:
Bartłomiej Chlubek – 2a
Bartłomiej Wieczorek – 3c
Uczniów przygotował mgr Marcin Adamczyk 
Serdecznie gratulujemy!