KONKURS na logo projektu
Redaktor: Hanna Skowrońska   
11.10.2017.
KONKURS na logo projektu: 
VisibleTeaching4Performance
( VT4P)
Erasmus plus  2017-2020

Serdecznie zapraszamy uczniów naszego liceum do wzięcia udziału w międzynarodowym konkursie na logo projektu. Dodatkowo czekamy na projekt odznaki  lub znaku jakości, które będą przyznawane szkołom upowszechniającym dobre praktyki w regionie.
Zasady konkursu:
1. Konkurs adresowany jest do uczniów naszego liceum oraz uczniów szkół partnerskich
    biorących udział w multilateralnym projekcie „Visible Teaching 4Performance”.
2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy propozycje. 
3. Prace konkursowe przyjmuje koordynator - Hanna Skowrońska (s. 3.3) do 7 listopada  2017r.
4. Projekty mogą być wykonane w dowolnej cyfrowej technice graficznej lub odręcznie (wykonane dowolną techniką plastyczną). 
5. Zwycięskie  projekty  zostaną wyłonione  przez międzynarodową komisję konkursową spośród wszystkich prac przygotowanych przez szkoły partnerskie. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na szkolnej stronie internetowej.
6. Dla autorów  najlepszych  projektów  przewidziano nagrody niespodzianki.
Więcej o projekcie: 
W skład partnerstwa wchodzą szkoły z Polski ( koordynator projektu),  Bułgarii, Finlandii, Francji, Grecji, Niemiec, Portugalii, Włoch oraz Turcji.
 Założenia projektu to :
•Współpraca szkół partnerskich, wymiana dobrych praktyk oraz opracowanie innowacyjnych metod z uwzględnieniem czynników wpływających na sukces ucznia. Inspiracją do projektu są badania profesora J. Hattie związane z wielkością  efektu oraz interwencjami edukacyjnymi przynoszącymi optymalne rezultaty. Chcemy wspólnie tworzyć  szkołę, która z sukcesem uczy, angażuje, inspiruje, przygotowuje do uczenia się przez całe życie. 
•Chcemy promować działania, które pomogą stworzyć szkołę, w której nauczyciel dostrzega nauczanie oczami ucznia. Będziemy szukać odpowiedzi na pytanie „Jak maksymalizować siłę oddziaływania na uczenie się?”
•Kolejnymi założeniami projektu są doskonalenie umiejętności językowych, podstawowych umiejętności kluczowych oraz kreowanie postawy otwartości na różnorodność kulturową.
•Działania projektowe będą również uwzględniały szkolenia krótkoterminowe dla uczniów i nauczycieli.   Zaplanowaliśmy szkolenia dla  nauczycieli w Niemczech  oraz Finlandii. Szkolenie dla uczniów odbędzie się Bułgarii w formie mobilności łączonej  z wykorzystaniem bezpiecznego środowiska pracy na platformie „twinspace” przed wizytą, co stworzy bazę do dalszej pracy z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych rekomendowanych przez Komisję Europejską. Tematyka szkoleń dotyczyć będzie  informacji zwrotnej, samooceny, strategii uczenia się, zastosowania narzędzi ICT wspierających procesy edukacyjne. Uczniowie zdobędą certyfikaty, których walidacji dokonają krajowe centra Europass. W ramach międzynarodowych spotkań projektowych odbędą się dwie wizyty w naszej szkole  oraz jedna we Włoszech.
•Dla nauczycieli zostaną opracowane plany wsparcia w wybranych  obszarach (TEPs - Teacher Empowerment Plans), które wraz z  nowoczesnymi  rozwiązaniami  
metodycznymi  zostaną zaproponowane do ujęcia w planie rozwoju szkoły.
•Będziemy dzielić się efektami naszej współpracy w regionie, w kraju  oraz na szczeblu międzynarodowym.
 
Serdecznie zapraszamy