48 Rybnickie Dni Literatury
Redaktor: Marek Sipko   
22.09.2017.
Gorąco zachęcamy wszystkich uczniów naszej szkoły do zapoznania się z programem
48 Rybnickich Dni Literatury.
Na szczególną uwagę zasługuje spotkanie z dr hab. Michałem Rusinkiem, 
sekretarzem Wisławy Szymborskiej, które odbędzie się 23 października
o godz. 17.00 w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rybniku.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!