Kalendarz roku szkolnego
Redaktor: Krzysztof Lazaj   
11.09.2013.

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

04.09. - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

13.09. - konferencja – zaopiniowanie planu finansowego szkoły, planu nadzoru pedagogicznego, planu zajęć pozalekcyjnych, zatwierdzenie ITN i IPN, przyjęcie programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły, planów pracy zespołów przedmiotowych, planu doradcy zawodowego i pedagoga szkolnego, 

           - spotkanie rodziców klas II i III gimnazjum z dyrektorem i wychowawcami o godz. 17.00

           - spotkanie rodziców klas I liceum z dyrektorem i wychowawcami o godz. 18.00

20.09. - konferencja - zatwierdzenie  programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły

           - spotkanie rodziców klas II liceum z dyrektorem i wychowawcami o godz. 17.00

           - spotkanie rodziców klas III liceum z dyrektorem i wychowawcami o godz. 18.00

           - godz. 19.00 - wybory nowej Rady Rodziców

26.09. - Europejski Dzień Języków Obcych

29.09. - otrzęsiny klas I

11.10. - konferencja – szkolenie -”Uczeń na wagarach. Sposoby radzenia sobie z absencją szkolną” – prowadzący METIS

13.10. - godz.14.00 - akademia z okazji Dnia Edukacji ( lekcje skrócone )

08.11. - konferencja – szkolenie –„Jak skutecznie radzić sobie z przejawami manipulacji w pracy nauczyciela”-
prowadzący METIS

           - godz.17.00 – 18.00 - dyżury nauczycieli,

10.11. - uroczystości związane z Dniem Niepodległości

22.11. - konferencja –  podsumowanie matur

- przekaz informacji o zagrażających ocenach niedostatecznych,        

24.11. - zabawa andrzejkowa dla gimnazjalistów– odpowiedzialna klasa III

21.12. - zakończenie klasyfikacji za I semestr,

22.12. - spotkania opłatkowe dla młodzieży

           - godzina 12.00 – spotkanie opłatkowe dla nauczycieli z Radą Rodziców

23.12. – 31.12. – zimowa przerwa świąteczna

03.01. - konferencja klasyfikacyjna

           - godz.17.30. – wywiadówka dla klasy I, II i III gimnazjum

10.01. - godz.16.30. – wywiadówka dla klas I

    - godz.17.15. – wywiadówka dla klas II

           - godz.18.00. – wywiadówka dla klas III

             godz.16.30 – 19.30 -  dyżury nauczycieli

24.01. - konferencja plenarna

29.01. - 11.02.- ferie zimowe

21.02. - konferencja – szkolenie„Sposoby radzenia sobie w świetle następujących zmian w systemie oświaty” –
              prowadząca B. Chojnacka 

21.03. - konferencja dotycząca spraw bieżących

              godz.17.00 – 18.00 – wywiadówka dla klas III,  dyżury nauczycieli

26.03. - 28.03. – rekolekcje wielkopostne

26.03. -  szkolenie dotyczące procedur egzaminu gimnazjalnego

28.03. - III dzień rekolekcji szkolnych, msza św, Misterium Paschalne, spotkanie wielkanocne dla nauczycieli

29.03. - 03.04 - wiosenna przerwa świąteczna

11.04. - konferencja –dotycząca spraw bieżących

14.04. - SOBOTA - dzień otwarty naszej szkoły

18.04. - egzamin gimnazjalny, część humanistyczna,

             godz. 9.00 - egzamin z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie

             godz.11.00 -  egzamin z zakresu języka polskiego

19.04. - 20.04. egzaminy gimnazjalne

20.04. - zakończenie klasyfikacji w klasach III,

25.04. - konferencja klasyfikacyjna dla klas III liceum, szkolenie dotyczące procedur egzaminu maturalnego

26.04. - godz. 8.00 – wyjazd  maturzystów na pielgrzymkę

27.04. - godz. 15.00 - uroczyste zakończenie dla klas trzecich II LO w Teatrze Ziemi Rybnickiej.

04.05. - 23.05. - egzaminy maturalne

08.06. - JUBILEUSZ SZKOŁY

13.06. - zakończenie klasyfikacji rocznej

19.06. - godz.15.00 - konferencja klasyfikacyjna (wtorek)
21.06. - dzień sportu, komers dla gimnazjalistów
22.06. - zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

27.06. - konferencja plenarna

23.06. - 31.08 - ferie letnie

 

Propozycje dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018;

 02.11.2017; 03.11.2017; 30.04.2018; 02.05.2018;  04.05.2018;  07.05.2018; 08.05.2018; 09.05.2018;

 

Tygodnie wycieczkowe:

                                                         02.10 – 06.10. 2017 r.

                                                         11.06 – 15.06 2018 r.