Konkurs wiedzy informatyczno-matematycznej ALGORYTMION
Redaktor: Krzysztof Lazaj   
20.12.2012.

Zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnopolskim Konkursie wiedzy informatyczno-matematycznej.

Etap I odbywa się do do 28 lutego 2013r. poprzez przygotowaną dla potrzeb konkursu platformę, do której dostęp mozna uzyskać pod adresem http://157.158.16.138. Uczestnicy konkursu programują rozwiązania 5 zadań i po zalogowaniu w systemie nadsyłają je poprzez swój profil na platformie Algorytmionu.

Etap II - w laboratoriach Wydziału Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej. Uczestnicy tego etapu zostana wyłonieni na podstawie najlepszych prac nadesłanych z całej Polski do Etapu I.