Skip to content
English French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish Irish
Dostosowanie wymagań Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Redaktor: Zofia Jakubowska   
03.10.2011.
Dostosowanie wymagań do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów z dysleksją

1. Zindywidualizowanie systemu wymagań i oceniania w zakresie ortografii :
a. klasyfikacja błędów ortograficznych zgodnie z wymaganiami maturalnymi - nie będą uwzględniane w ocenie następujące błędy:
a) zmieniona kolejność liter w wyrazach,
b) wstawione i opuszczone litery w wyrazie,
c) opuszczenie początku lub końca wyrazu,
d) występowanie w wyrazach głosek dźwięcznych zamiast bezdźwięcznych i odwrotnie,
e) fonetyczny zapis wyrazów,
f) mylenie głosek "i" i "j", głosek nosowych z końcówką fleksyjną, np.: ę - em, ą - om,
g) mylenie przedrostków z zaimkami, np.: pode szły; błędnego zapisywania przyimków z rzeczownikami i przysłówkami, np.: wklasie, zachwilę, napewno,
h) niewłaściwy zapis spółgłosek miękkich, np.: rosinie zamiast rośnie, skosiny zamiast skośny,
i) pisownia niezgodna z zasadami ortografii [od uczniów wymaga się dobrej znajomości zasad ortografii, co powoduje nadmierne do nich zaufanie i schematyczne ich stosowanie, np.: startóje bo startować];
j) błędy wynikające z niestosowania zasady historycznej,
k) błędne stosowanie lub niestosowanie znaków interpunkcyjnych.

opracowano na podstawie informacji: http://www.cke.edu.pl/images/stories/Matura2005/dyslektycy.pdf

b. zamiast klasycznych dyktand uczniowie pisać będą sprawdziany, polegające na uzasadnianiu pisowni wyrazów w odwołaniu się do znajomości zasad ortograficznych;
c. traktowanie błędów rzeczowych związanych z błędna pisownią nazwisk, imion lub nazw miejscowych jako usterek wynikających z problemów dyslektycznych.

2. Aktywność na lekcji:
a. rezygnacja z głośnego czytania przez uczniów nowych dla nich tekstów;
b. liberalniejszy (niż w stosunku do innych uczniów) stosunek do popełnianych błędów leksykalnych, zwłaszcza w odniesieniu do trudnych, nowych lub rzadko spotykanych wyrazów.
3. Nieuwzględnianie w ocenie prac pisemnych niekształtnych liter, nieprawidłowej, nieco obniżonej czytelności pisma, nieumiejętności zagospodarowania przestrzeni kartki.
 
następny artykuł »

Gimnazjum

strona www Gimnazjum Dwujęzycznego nr 18 w Rybniku:

g18.rybnik.pl

Zamów biuletyn


Logowanie


Hasło?