Skip to content
English French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish Irish
Konkurs dla gimnazjalistów Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu


XII Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego

 "Z chemią za pan brat"

  1. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych oraz uczniów klas siódmych szkół podstawowych. Ilość uczniów zgłaszanych przez szkołę nie jest ograniczona.
  2. Konkurs składa się z dwóch etapów.
  3. Tematyka Konkursu będzie obejmowała zagadnienia dotyczące chemii ogólnej i nieorganicznej oraz podstaw chemii organicznej, jak również znajomości sprzętu laboratoryjnego i podstawowych czynności laboratoryjnych. Część laboratoryjna będzie dotyczyła głównie analizy kationów i anionów poszczególnych grup analitycznych.
  4. Ponieważ Konkurs adresowany jest do uczniów zainteresowanych chemią, tematyka pytań i zadań może wykraczać poza obowiązujący program szkolny.
  5. Uczniowie na Konkurs przychodzą z ważną legitymacją szkolną i przyborami do pisania. Podczas Konkursu wolno korzystać tylko ze zwykłych kalkulatorów. Niedozwolone jest korzystanie z telefonów komórkowych i innych pomocy (kalkulatory graficzne, układy okresowe, itp.). Potrzebne tablice przygotują organizatorzy. W przypadku naruszenia zasad regulaminu uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.
  6. O miejscu uczestnika w Konkursie decyduje suma punktów w danym etapie (nie sumuje się punktów poprzednich etapów). Prowadzi się tylko klasyfikację indywidualną.
  7. Lista osób zakwalifikowanych do II etapu Konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej II LO. Zostanie podany numer startowy uczestnika oraz liczba zdobytych punktów.
  8. Laureatom Konkursu przysługują uprawnienia określone w zasadach rekrutacji do II LO im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (zgodnie z zasadami rozporządzenia "w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego".
  9. W sprawach związanych z przebiegiem konkursu nie omówionych w Regulaminie decyduje Komitet Organizacyjny.

XII Wojewódzki Konkurs Chemiczny „Z chemią za pan brat”


Serdecznie zapraszamy uczniów

szkół gimnazjalnych oraz uczniów klas siódmych szkół podstawowych do udziału

w XII Wojewódzkim Konkursie Chemicznym „Z chemią za pan brat”.

 

1.Konkurs składa się z dwóch etapów:

• I etap – w tym etapie zawodnicy rozwiązują zadania, a zdobyte przez nich punkty decydują o udziale w drugim etapie. Ta część Konkursu obejmuje zadania testowe – zarówno teoretyczne, jak i obliczeniowe.

Etap pierwszy będzie przeprowadzony 16.03.2018 r (piątek) o godzinie 13.30. Punkt informacyjny Konkursu będzie znajdował się na parterze Zespołu Nr 2 (ul. Mikołowska 19, 44-200 Rybnik).
Czas trwania: 60 minut

Ogłoszenie wyników I etapu: 19.03.2018 ( na stronie internetowej szkoły)

• II etap – w tym etapie przewidujemy zadania otwarte i część doświadczalną. Do II etapu przejdzie około 10 najlepszych uczniów.

Etap drugi odbędzie się 26.03.2018 r. (poniedziałek) o godzinie 9.00.
Czas trwania: część pisemna - 60 minut, część doświadczalna – 60 minut.


2.Zgłoszenia uczestników należy przesłać na kartach zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do 13.03.2018 r. (wtorek) na adres:


Zespół Szkół Nr 2
II Liceum Ogólnokształcące im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
44-200 Rybnik, ul. Mikołowska 19
z dopiskiem:
XII Wojewódzki Konkurs Chemiczny „Z chemią za pan brat”     

lub pocztą elektroniczną

 szydloewelina@wp.pl

Wyniki XII Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego "Z chemią za pan brat"

 

Tegoroczny Konkurs został rozstrzygnięty.Oto wyniki:

Laureat pierwszego miejsca:

Nr startowy / liczba uzyskanych punktów

nr 8 / 79,5 pkt


Laureat drugiego miejsca:

Nr startowy / liczba uzyskanych punktów

 nr 5 / 73 pkt

Laureat trzeciego miejsca:

Nr startowy / liczba uzyskanych punktów

 nr 9 / 68,5 pkt

Laureat czwartego miejsca:

Nr startowy / liczba uzyskanych punktów

 nr 1 / 67 pkt

Laureat piątego miejsca:

Nr startowy / liczba uzyskanych punktów

nr 10 / 66 pkt

Laureaci szóstego miejsca:

Nr startowy / liczba uzyskanych punktów

nr 2 / 60 pkt

nr 6 / 60 pkt 

Laureat siódmego miejsca:

Nr startowy / liczba uzyskanych punktów

 nr 7 / 41 pkt

Laureat ósmego miejsca:

Nr startowy / liczba uzyskanych punktów

 nr 3 / 35,5 pkt

Laureat dziewiątego miejsca:

Nr startowy / liczba uzyskanych punktów

 nr 4 /19 pkt

Gratulujemy wszystkim laureatom oraz ich opiekunom.  Dyplomy zostaną wysłane do szkół . 

W najbliższą sobotę zapraszamy wszystkichw do naszej szkoły na dzień otwarty. Czeka na Was  wiele atracji - miedzy innymi warsztatach chemicznych  "Reakcje w roztworach wodnych", które bedą się odbywać w sali 3.8 w godzinach 9.30-12-30.

Pragniemy poinformować, iż nasz Konkurs znajduje w wykazie konkusów ogłoszonym przez Kuratora Oświaty i może zotać wpisany na świadectwo ukończenia gimnazjum.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Gimnazjum

strona www Gimnazjum Dwujęzycznego nr 18 w Rybniku:

g18.rybnik.pl

Zamów biuletyn


Logowanie


Hasło?