Skip to content
English French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish Irish
Ciekawostki Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Konstytucja RP

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

Obywatel - kto to taki?

Słowo obywatel ma dwojakie znaczenie. Po pierwsze, oznacza osobę, którą łączy z państwem stosunek prawny, z którego wynikają określone prawa i obowiązki. Drugie znaczenie tego słowa dotyczy zaangażowania w życie publiczne, gotowości poświęcenia prywatnych interesów dla dobra ogółu. Podczas lekcji uczniowie zastanawiać się będą, jakich cech i umiejętności wymaga postawa obywatelska oraz jakie korzyści przynosi społeczeństwu aktywne uczestnictwo obywateli w sprawach publicznych.

Krótka historia euro


Euro to nowa waluta europejska, która na mocy Traktatu z Maastricht funkcjonuje na obszarze Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW) od dnia 1 I 1999r.
Euro jako obowiązująca waluta weszło do obiegu 1 stycznia 2002 roku. Okres podwójnego obiegu będzie trwał od 4 tygodni do 2 miesięcy, w zależności od kraju. W tym czasie rozpocznie się wycofywanie z obiegu banknotów i monet walut narodowych. Po tym okresie euro będzie jedynym środkiem płatniczym na obszarze UGW.

Historię Euro można liczyć od 1950 roku, kiedy francuski ekonomista Jacques Rueff oświadczył, że "Europa zjednoczy się za pośrednictwem swego pieniądza, albo nie zjednoczy się wcale".
Materialne podwaliny euro zaczęły powstawać w roku 1951, gdy Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy (Zachodnie) i Włochy podpisały w Paryżu traktat o powołaniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, prekursorki dzisiejszej Unii Europejskiej. 

Poniżej najważniejsze następne daty w dziejach euro: 

- 1957 - W Rzymie podpisano traktat o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.

- 1961 - Urodzony w Kanadzie, a pracujący w USA ekonomista Robert Mundell ogłosił teorię optymalnego obszaru walutowego, pokazującą zalety używania wspólnej waluty przez grupę krajów o podobnym poziomie rozwoju.

- 1969 - Mundell zaproponował krajom EWG, by podjęły się utworzenia wspólnej waluty "Europa".

- 1970 - Premier Luksemburga Pierre Werner przedstawił plan powołania europejskiej unii gospodarczej i walutowej.

- 1978 - Rada Europejska postanowiła utworzyć system współpracy walutowej, aby ustabilizować kursy wymiany walut narodowych i powściągnąć inflację.

- 1979 - Zaczął działać Europejski System Walutowy oparty na ECU (European Currency Unit), europejskiej jednostce walutowej, która nie była środkiem płatniczym, lecz koszykiem walut służącym do ustalania i rozliczania budżetu EWG oraz dokonywania rozliczeń przez kraje członkowskie.

- 1988-89 - Grono ekspertów pod przewodnictwem Francuza Jacuesa Delorsa, szefa Komisji Europejskiej, opracowało plan wprowadzenia wspólnej waluty.

- 1992 - W Maastricht (Holandia) podpisano Traktat o Unii Europejskiej i wprowadzeniu wspólnoty walutowej.

- 1994 - Powstał Europejski Instytut Walutowy, zalążek Europejskiego Banku Centralnego.

- 1995 - Unia Europejska uzgodniła nazwę wspólnej waluty: "euro".

- 1996 - Rozstrzygnięto konkurs na projekt graficzny banknotów euro i nowego bilonu.

- 1998 - Powstał Europejski Bank Centralny z siedzibą we Frankfurcie nad Menem. Pierwszym prezesem EBC został Holender Wim Duisenberg.

- 1999 - Pierwszego stycznia euro weszło do obiegu, na razie w transakcjach bezgotówkowych, w 11 krajach UE: Austrii, Belgii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburgu, Niemczech, Portugalii i Włoszech. Zaczęła działać strefa euro, nazywana oficjalnie unią gospodarczą i walutową (EMU), a nieoficjalnie Eurolandem. Zaczęto drukować prawie 15 miliardów banknotów euro i wybijać 50 miliardów monet euro.

- 2001 - 1 stycznia do strefy euro przystąpiła Grecja, która wcześniej nie spełniała kryteriów uczestnictwa, dotyczących rozmiarów inflacji, deficytu budżetowego, stóp procentowych i długu publicznego. Trzy pozostałe kraje UE: Dania, Szwecja i W. Brytania, pozostają poza Eurolandem na własne życzenie.
30 sierpnia Europejski Bank Centralny zademonstrował banknoty i monety euro, ruszyła kampania informacyjna pod hasłem "Euro - nasz pieniądz".
1 września pierwsze transporty nowej gotówki zaczęły napływać do banków Eurolandu.
14 grudnia w 12 krajach strefy euro rozpoczęto sprzedaż "europakietów na początek" (euro starter kits) - pudełeczek lub woreczków z monetami euro, które mają przydać się przy pierwszych drobnych zakupach w nowym roku i zarazem oswoić Eurolandczyków z nowym bilonem.

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Gimnazjum

strona www Gimnazjum Dwujęzycznego nr 18 w Rybniku:

g18.rybnik.pl

Zamów biuletyn


Logowanie


Hasło?