Skip to content
English French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish Irish
Poradnik zbieracza bibliografii Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Opracowując wybrany temat na egzamin wewnętrzny, maturzysta musi zgromadzić odpowiednią bibliografię, czyli przygotować uporządkowany spis (wykaz, zestawienie) dokumentów (przede wszystkim książek i artykułów, ale też obrazów, zdjęć, zapisów dźwiękowych, filmów, wideo itp.) dobranych według kryteriów wynikających z problematyki tematu. Spis ten powinien spełniać ściśle określone zadania informacyjne- wskazywać na źródła opinii i sądów przytaczanych w czasie egzaminacyjnej prezentacji.

Książka (do literatury podmiotu) (WZÓR)

Nazwisko i imię autora, Tytuł, Oznaczenie tomu, Wydanie, Miejsce wydania, Nazwa wydawcy, Rok wydania, nr ISBN

PRZYKŁAD
Słowacki Juliusz, Balladyna, Wyd. 3, Warszawa, PWN, 1982, ISBN 83-06-000

Książka (do literatury przedmiotu) (WZÓR)

Nazwisko i imię autora, Tytuł, Oznaczenie tomu, Wydanie, Miejsce wydania, Nazwa wydawcy, Rok wydania, nr ISBN

PRZYKŁAD
Michałowska Teresa, Średniowiecze, Wyd. 3, Warszawa, PWN, 1997, ISBN 83-01-11452-5

Praca zbiorowa (WZÓR)

Tytuł, pod red. Imię i nazwisko redaktora, Wydanie, Miejsce wydania, Nazwa wydawcy, Rok wydania, nr ISBN

PRZYKŁAD
Słownik literatury polskiej, pod. red. Janusza Sławińskiego, Mirosława Puchalskiego, Małgorzaty Semczuk, Wyd. 2, Zakł. Narod. im. Ossolińskich, 1995, ISBN 83-04-03942-7

Fragment z książki jednego autora (WZÓR)

Nazwisko i imię autora, Tytuł fragmentu. W: Tytuł całej książki, Wydanie, Miejsce wydania, Nazwa wydawcy, Rok wydania, nr ISBN

PRZYKŁAD
Davis Norma, Feniks. Odradzanie się państwa polskiego (1914-1918), W: Boże igrzysko. Historia polski, tom II, Kraków, Znak, 1993, ISBN 83-7006-331-4

Fragment z pracy zbiorowej (WZÓR)

Tytuł fragmentu. W: Tytuł całej książki, pod red. Inicjał imienia autora całej książki. Nazwisko autora całej książki, Wydanie, Miejsce wydania, Nazwa wydawcy, Rok wydania, nr ISBN

PRZYKŁAD
Bajka Zbigniew, Rynek mediów w Polsce. W: Dziennikarstwo i świat mediów, pod. red. Zbigniewa Bauera, Edwarda Chudzińskiego, Wyd. 2, Kraków, Znak, 2000, ISBN 83-7052-804-X, s. 83-102

Artykuł z czasopisma (WZÓR)

Nazwisko i imię autora artykułu, Tytuł artykułu, "Nazwa czasopisma", Rok wydania, Numer czasopisma, strony

PRZYKŁAD
Mańka Joanna, Edukacja czytelnicza i medialna. Innowacja pedagogiczna, ”Biblioteka w szkole”, 2007, 10, s. 6-9

Dokumenty elektroniczne (WZÓR)

Nazwisko i imię autora, Tytuł artykułu on-line, adres strony www

PRZYKŁAD
Różek Lucyna, Ćwierćland- kraina bez agresji, http://www.literka.pl/contentid-98.html

Film (WZÓR)

Tytuł filmu, reż. Nazwisko i imię reżysera

PRZYKŁAD
Ogniem i mieczem, reż. Hoffman Jerzy

Objaśnienia:

  • Bibliografia załącznikowa powinna być opracowana zgodnie z normami:
    - PN-ISO 690: 2002. Dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Zawartość, forma i struktura
    -PN-ISO-2:1999. Informacja i dokumentacja - Przypisy bibliograficzne – Dokumenty elektroniczne i ich części
  • Można stosować wyróżnienia graficzne – np. tytuł kursywą lub pismem pogrubionym.
  • Poszczególne elementy opisu przedziela się wybranym znakiem interpunkcyjnym (np. kropka, przecinek, średnik). Wybrane znaki należy stosować konsekwentnie we wszystkich opisach.
  • Bibliografię załącznikową należy sporządzać pisząc w ciągu - od marginesu, do marginesu.
  • Wszystkie dane do opisu najlepiej przejmować z karty tytułowej książki. W przypadku dokumentów dźwiękowych dane do opisu można przejąć z etykiety.
  •  W przypadku książki wydanej po raz pierwszy informacje o wydaniu pomija się.


Opracowano na podstawie czasopisma ”Biblioteka w szkole” 2004, nr 11

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Gimnazjum

strona www Gimnazjum Dwujęzycznego nr 18 w Rybniku:

g18.rybnik.pl

Zamów biuletyn


Logowanie


Hasło?

Sondy

Ranking na Ulubionego Autora, Książkę, Serię Miesiąca - październik / listopad 2018r.