Skip to content
English French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish Irish
Olimpiada filozoficzna Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Szczegółowe informacje na temat zmian w regulaminie i tematy prac pisemnych etapu szkolnego XXI Olimpiady Filozoficznej znajdziesz tutaj: Polskie Towarzystwo Filozoficzne


Tematy eliminacji pisemnych i ustnych etapu okregowego i centralnego Olimpiady Filozoficznej sa formulowane na podstawie ponizszych 30 zagadnien wyjściowych.

 

I Blok tematyczny


1. Filozofia w epoce przedsokratejskiej i jej problemy.
2. Filozofia Sokratesa i dzialalnosc sofistów.
3. Teoria idei u Platona.
4. Filozofia pierwsza i etyka Arystotelesa.
5. Epikureizm, stoicyzm, sceptycyzm.
6. Etyka buddyjska.
7. Bóg, czlowiek, dzieje w filozofii sw. Augustyna.
8. Koncepcja bytu, czlowieka i spoleczenstwa u sw. Tomasza.
9. Stosunek wiary do rozumu jako problem filozofii sredniowiecznej (spór o uniwersalia, dowody na istnienie Boga).
10. Refleksja nad panstwem w filozofii polskiego Odrodzenia (A. Frycz-Modrzewski, S. Orzechowski, P. Skarga).

Literatura zródlowa:
Filozofia starozytnej Grecji i Rzymu , (red.) J. Legowicz, Warszawa 1970; J. Gajda, Pitagorejczycy , Warszawa 1996; J. Gajda, Sofisci Warszawa 1989; Platon, Uczta , Warszawa 1957; Platon, Obrona Sokratesa , w: Platon, Eutyfron. Obrona Sokratesa. Krition, Warszawa 1958; Platon, Timajos , Panstwo , (Ks. VII), Warszawa 1986; Arystoteles, Metafizyka (A,E), Fizyka (II), Etyka Nikomachejska (I) Warszawa 1990; Sekstus Empiryk, Przeciw logikom , Warszawa 1970; T.C. Lucretius, O naturze wszechrzeczy , Warszawa 1994; Marek Aureliusz, Rozmyslania , Warszawa 1988; Sw. Augustyn, Solilokwia (II, III, IV), w: Sw. Augustyn, Pisma Filozoficzne, Warszawa 1953/54; Sw. Augustyn, Wyznania (11), Kraków 1998; Sw. Augustyn, Panstwo Boze (17, 19), Warszawa 1977; Sw. Tomasz, O bycie i istocie ; Sw. Tomasz, Streszczenie teologii, O wladzy w: Dziela wybrane, Poznan 1984; Ph. Böhner, E. Gilson, Historia filozofii chrzescijanskiej . Od Justyna do Mikolaja Kuzanczyka , Warszawa 1962; 700 lat mysli polskiej. Filozofia i mysl spoleczna XVI w. (red.) L. Szczucki, Warszawa 1978.

II Blok tematyczny


11. Nowozytny racjonalizm i jego krytycy (R. Descartes, B. Spinoza, G.W. Leibniz, B. Pascal).
12. Empiryzm angielski wieku XVII i XVIII (J. Locke, G. Berkley, D. Hume, F. Bacon).
13. Mysl francuskiego Oswiecenia (Wolter, Diderot, La Mettrie , Helvetius, Holbach).
14. Formy i koncepcje umowy spolecznej (T. Hobbes, J. Locke, J.J. Rousseau).
15. Wizja spoleczenstwa w filozofii polskiego Oswiecenia (S. Leszczynski, H. Kollataj, S. Staszic).
16. Filozofia krytyczna i etyka I. Kanta.
17. Filozofia dziejów G. W. F. Hegla.
18. Glówne idee polskiego mesjanizmu.
19. Filozoficzne koncepcje spoleczenstwa (K. Marks, A. Comte, A. Tocqueville).
20. Filozofia zycia F. Nietzschego.

Literatura zródlowa:
Filozofia XVII wieku , (red.) L. Kolakowski, Warszawa 1959; R. Descartes, Medytacje o pierwszej filozofii , Warszawa 1958; R. Descartes, Rozprawa o metodzie , Warszawa 1988; G.W. Leibniz, Nowe rozwazania dotyczace rozumu ludzkiego (2, IV), Warszawa 1955; B. Pascal, Mysli , Warszawa 1997; B. Spinoza, Etyka (I), Warszawa 1991; J. Locke, Rozwazania dotyczace rozumu ludzkiego (I), Warszawa 1955; G. Berkeley, Traktat o zasadach poznania (I), Warszawa 1956; D. Hume, Traktat o naturze ludzkiej (I, 1, 3) Warszawa 1963; F. Bacon, Novum Organum , Warszawa 1995; Filozofia francuskiego Oswiecenia , (red.) B. Baczko, Warszawa 1961; T. Hobbes, Lewiatan (II), Warszawa 1954; J. Locke, Dwa traktaty o rzadzie (II), Warszawa 1992; J.J. Rousseau, Umowa spoleczna (I), Warszawa 1966; Polska filozofia i mysl spoleczna w latach 1700-1830 , Warszawa 1977; I. Kant, Krytyka czystego rozumu . (Wstep), Warszawa 1986; I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralnosci , Warszawa 1984; G.W.F. Hegel, Wyklady z filozofii dziejów , Wstep, Warszawa 1958; 700 lat mysli polskiej. Filozofia i mysl spoleczna w latach 1831-1864 , (red.) A. Walicki, Warszawa 1977; K. Marks, Przedmowa do Przyczynku do krytyki ekonomii politycznej , w: Marks, Engels, Dziela, t. XIII, Warszawa 1966; August Comte, Metoda pozytywna w 16 wykladach (10-16), Warszawa 1961; A. de Tocqueville, O demokracji w Ameryce (II, 2) 1996; F. Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra , Warszawa 1990.

III Blok tematyczny


21. Przelom antypozytywistyczny (W. Dilthey, H. Bergson).
22. Filozofia kultury (S. Brzozowski, E. Cassirer).
23. "Zwrot do jezyka" (B. Russell, Kolo Wiedenskie, L. Wittgenstein).
24. Szkola Lwowsko-Warszawska (K. Twardowski, J. Lukasiewicz, T. Kotarbinski, K. Ajdukiewicz, A. Tarski).
25. Psychoanaliza (Z. Freud, E. Fromm).
26. Wspólczesne nurty filozofii chrzescijanskiej (personalizm, neotomizm).
27. Koncepcja wolnosci w egzystencjalizmie (S. Kierkegaard, J. P. Sartre, A. Camus, M. Heidegger, K. Jaspers).
28. Doswiadczenie i metoda poznania wedlug fenomenologii (E. Husserl, R. Ingarden).
29. Filozofia nauki (K. R. Popper, T. S. Kuhn).
30. Natura i technika w perspektywie filozoficznej (M. Heidegger, H. Skolimowski).

Literatura zródlowa:
W. Dilthey, O istocie filozofii (I), Warszawa 1987; H. Bergson, Ewolucja twórcza (3,4), Warszawa 1957; S. Brzozowski, Kultura i zycie, Warszawa 1973; E. Cassirer, Esej o czlowieku (2) Warszawa 1998; Brytyjska filozofia analityczna (red.) M. Hempolinski, Warszawa 1974; L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus , Warszawa 1997; K. Twardowski, Wybrane pisma filozoficzne , Warszawa 1965; T. Kotarbinski, Studia z zakresu filozofii, etyki i nauk spolecznych , Wroclaw 1970; K. Ajdukiewicz, Jezyk i poznanie (t. I), Warszawa 1965; Z. Freud, Wprowadzenie do psychoanalizy , Warszawa 1975; E. Fromm, Ucieczka od wolnosci , Warszawa 1970; E. Mounier, Co to jest personalizm? Kraków 1960; S. Kierkegaard, Choroba na smierc (I), w: S. Kierkegaard, Choroba na smierc. Bojazn i drzenie, Warszawa 1982; Filozofia egzystencjalna , (red.) L. Kolakowski i K. Pomian, Warszawa 1965; A. Camus, Eseje , Kraków 1993; E. Husserl, Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii (I, 1,2), Warszawa 1967-1974; K.R. Popper, Logika odkrycia naukowego , Warszawa 1977; T.S. Kuhn, Struktura rewolucji naukowych, Warszawa 1968; M. Heidegger, Pytanie o technike , w: Budowac, mieszkac, myslec. Eseje wybrane, Warszawa 1977; H. Skolimowski, Eseje o ekologii , Warszawa 1992; H. Skolimowski, Ocalic ziemie , Warszawa 1991. Polecamy takze wybory z pism filozoficznych zamieszczonych w opracowaniach w serii "Mysli i Ludzie".

Sugestie bibliograficzne* A. Podreczniki i slowniki:
Ajdukiewicz K., Zagadnienia i kierunki filozofii, (rózne wydania)
Blackburn S., Oksfordzki slownik filozoficzny, Warszawa 1998
Copleston F., Historia filozofii (kolejne tomy)
Dambska I., Zarys historii filozofii greckiej, (rózne wydania)
Filozofia. Podstawowe pytania, (red.) E. Martens, H. Schnädelbach, Warszawa 1995
Jarra E., Historia polskiej filozofii politycznej 966-1795, Londyn 1968
Krokiewicz A., Zarys filozofii greckiej (od Talesa do Platona), Warszawa 1971
Kunzmann P., Burkard F.P., Wiedmann F., Atlas filozofii, Warszawa 1999
Leksykon filozoficzny dla mlodziezy, H. Delf, J. Georg-Lauer, Ch. Hackenesch, M. Lemcke, Warszawa 1996
Leksykon filozofii klasycznej, Lublin 1997
Markiewicz B., Filozofia, t. I-III, Warszawa 1999
Miedzy mitem a logosem. Europejski podrecznik filozofii, (red). B.A. Markiewicz, Warszawa 2000
Mis A., Glówne nurty filozofii wspólczesnej, Warszawa 1995
Pawlica J., Podstawowe pojecia etyki, Kraków 1994
Pelc J., Wstep do semiotyki, Warszawa 1984
Reale G., Historia filozofii starozytnej, t. I-III, Lublin 1996, 1999
Sikora A., Spotkania z filozofia, (rózne wydania)
Slownik pojec filozoficznych, (red.) W. Krajewski, Warszawa 1996
Stepien A., Wstep do filozofii, (rózne wydania)
Strawson P.F., Analityka i metafizyka. Wstep do filozofii, Kraków 1994
Swiezawski S., Dzieje filozofii europejskiej XV w., Warszawa 1979
Szacki J., Historia mysli socjologicznej, t. I, II, (rózne wydania)
Szymanek K., Sztuka argumentacji. Slownik terminologiczny, Warszawa 2000.
Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. I-III, (rózne wydania)
Filozofia. Przewodnik dla poczatkujacych, (red.) Teichman J., Evans K.C., Warszawa 1994
Zarys dziejów filozofii polskiej 1815-1918, (red.) A. Walicki, Warszawa 1983

* Ponizszy zestaw literatury sluzy jako orientacja w przygotowaniu przez uczniów tematów wyjsciowych. Nie jest on wyczerpujacy ani tez obligatoryjny ze wzgledu na sygnalizowane trudnosci w dostepie do publikacji, jak i na mnogosc ukazujacych sie nowych pozycji. Liczymy na samodzielnosc i inwencje naszych uczestników zarówno w poszukiwaniu literatury, jak i w interesujacym opracowaniu tematów

B. Opracowania:
Anscombe G.E.M., Geach P., Trzej filozofowie. Arystoteles, Akwinata, Frege, Warszawa 1981
Carnap R., Filozofia jako analiza jezyka nauki, Warszawa 1969
Carus P., Nauka Buddy, Walbrzych 1991
Chwedenczuk B. (red.) Filozofia umyslu, Warszawa 1995
Dajczer T., Buddyzm w swej specyfice i odrebnosci wobec chrzescijanstwa, Warszawa 1993
Diogenes Laertios, Zywoty i poglady slynnych filozofów (rózne wydania)
Eliade M., Sacrum, mit, historia, (rózne wydania)
Fiut I.S., Czlowiek wedlug Alberta Camusa, Kraków 1993
Gajda J., Teorie wartosci w filozofii przedplatonskiej, Wroclaw 1992
Gilson E., Elementy filozofii chrzescijanskiej, Warszawa 1963
Gilson E., Wprowadzenie do nauki sw. Augustyna, Warszawa 1953
Horney K., Nowe drogi w psychoanalizie, Warszawa 1987
Ingarden R., Wstep do fenomenologii Husserla, Warszawa 1974
Ingarden R., Z badan nad filozofia wspólczesna, Warszawa 1963
Jezyk w swietle nauki, (red.) B. Stanosz, Warszawa 1980
Kolakowski L., Bergson, Warszawa 1998
Kolakowski L., Filozofia pozytywistyczna. Od Hume'a do Kola Wiedenskiego, Warszawa 1966
Kolakowski L., Glówne nurty marksizmu, (rózne wydania)
Krajewski W., Prawa nauki, Warszawa 1998
Krauze-Blachowicz K., Leibniz: wczesne pojecie substancji, Bialystok 1992
Krokiewicz A., Arystoteles, Pirron, Plotyn, Warszawa 1974
Krokiewicz A., Sokrates, Warszawa 1958
Kronski T., Rozwazania wokól Hegla, Warszawa 1960
Kuderowicz Z., Hegel i jego uczniowie, Warszawa 1984
Kuderowicz Z., Kant, Warszawa 2000
Michalski K., Heidegger i filozofia wspólczesna, Warszawa 1978
Nagel E., Struktura nauki, Warszawa 1961
Przewodnik po literaturze filozoficznej XX w., (red.) B. Skarga, t. I-V, Warszawa 1994-1997
Quine W.V.O., Granice wiedzy, Warszawa 1987
Russell B., Mój rozwój filozoficzny, Warszawa 1971
Russell B., Dzieje filozofii Zachodu, Warszawa 2000
Drogi wspólczesnej filozofii, Siemek M. J. (red.), Warszawa 1976
Sikora A., Towianski i rozterki romantyzmu, (rózne wydania)
Skarga B., Czas i trwanie. Studia o Bergsonie, Warszawa 1982
Skrzypek M., Holbach, Warszawa 1978
Empiryzm wspólczesny, Stanosz B. (red.), Warszawa 1991
Stawrowski Z., Panstwo i prawo w filozofii Hegla, Kraków 1994
Strózewski W., Wyklady o Platonie, Kraków 1992
Swiezawski S., Byt. Zagadnienia metafizyki tomistycznej, (rózne wydania)
Swiezawski S., Swiety Tomasz na nowo odczytany, Kraków 1983
Szestow L., Dostojewski i Nietzsche. Filozofia tragedii, Warszawa 1987
Szwed A., Miedzy wolnoscia a prawda egzystencji. Studium mysli S. Kierkegaarda, Kraków 1991
Tatarkiewicz W., Dzieje szesciu pojec, (rózne wydania)
Toeplitz K., Kierkegaard, Warszawa 1975
Ulicka D., Ingardenowska filozofia literatury, Warszawa 1992
Walicki A., Filozofia a mesjanizm, Warszawa 1970
Walicki A., Marksizm i skok do królestwa wolnosci, Warszawa 1996
Wielcy filozofowie polscy, Warszawa 1998
Wolenski J., Filozoficzna Szkola Lwowsko-Warszawska, Warszawa 1985

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Gimnazjum

strona www Gimnazjum Dwujęzycznego nr 18 w Rybniku:

g18.rybnik.pl

Zamów biuletyn


Logowanie


Hasło?