Skip to content
English French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish Irish
Contrastive English Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Redaktor: Krzysztof Lazaj   
28.04.2015.

1.Motywacja i uzasadnienie wprowadzenia innowacji pedagogicznej pt: Contrastive English’ opracowanej przez mgr Joannę Marcol na rok szkolny 2014/15.

Język angielski w przygotowaniu uczniów do matury okazuje się niewystarczającym bodźcem do jego nauki. Z drugiej jednak strony uczniom wydaje się, iż angielski, który otacza ich niemal wszędzie stał się dla nich oczywisty, zrozumiały a jego temat wyczerpany. Na dodatkowych zajęciach innowacyjnych pokazuję uczniom jak bardzo zróżnicowany jest ten język skupiając się na jego brytyjskich i amerykańskich odmianach językowych a także różnicach kulturowych.

Do wprowadzenia innowacji bazującej na rozróżnianiu brytyjskich i amerykańskich form językowych zainspirowała mnie również ciekawość uczniów dotycząca tej kwestii. Licealiści często dopytują się o poprawność akcentowania czy gramatyki danego wyrazu widząc jego inny niż brytyjski zapis. Chciałabym rozwiać przynajmniej po części owe uczniowskie wątpliwości i przybliżyć im realia językowo-kulturowe brytyjskiego i amerykańskiego świata.

2. Cele ogólne innowacji:

 • rozbudzanie i pogłębianie wiedzy i pasji związanej z językami obcymi (poprzez poznanie kultury krajów anglojęzycznych),
 • rozwijanie kompetencji językowych na wszystkich płaszczyznach szczególnie jeżeli chodzi o umiejętność mówienia, słuchania i czytania w odmianach brytyjskiej i amerykańskiej języka angielskiego,
 • rozwijanie i kształtowanie postaw tolerancji i otwartości na obce wzorce kulturowe,
 • zastosowanie zdobytej wiedzy teoretycznej w praktycznych sytuacjach językowych.


3. Cele szczegółowe innowacji:

 • uczniowie ćwiczą umiejętność pracy w zespole,
 • rozwijają zainteresowania kulturą brytyjską i amerykańską poprzez udział w urozmaiconych zajęciach na ten temat,
 • nawiązują swobodny dialog w komunikacji interpersonalnej,
 • dostrzegają różnice między odmianami językowymi i potrafią je zastosować w praktyce,
 • łatwiej rozumieją wypowiedzi w języku angielskim- brytyjskim i amerykańskim, dzięki prezentacjom w jego obydwu wariantach,
 • uczniowie mają bogatsze słownictwo oraz świadomość różnic w odmianach języka brytyjskiego i amerykańskiego.

4. Oczekiwane efekty:

 • wzrost świadomości międzykulturowej,
 • umiejętność nawiązania swobodnego kontaktu interpersonalnego,
 • łatwość w rozróżnianiu formy brytyjskich i amerykańskich języka angielskiego,
 • wykształcenie umiejętności współdziałania w grupie,
 • posługiwanie się bogatym słownictwem,
 • umiejętność czytania ze zrozumieniem w odmianach brytyjskich i amerykańskich, rozumienia ze słuchu, pisania i mówienia.


5. Tematyka innowacji:

Zajęcia w ramach innowacji odbywać się będzie w ramach jednej lub dwóch godzin lekcyjnych w miesiącu i według następujących tematów:

Wrzesień 2014r – Współczesna Wielka Brytania – ciekawostki  kulturowe
Październik 2014r – Współczesne Stany Zjednoczone – ciekawostki kulturowe
Listopad 2014r. – Stereotypy brytyjsko – amerykańskie
Grudzień 2014r. –  Symbole brytyjskie i amerykańskie
Styczeń 2015r. - Różnice językowe pomiędzy brytyjskim a amerykańskim (słownictwo)
Luty 2015r. – Różnice językowe pomiędzy brytyjskim a amerykańskim (pisownia i akcent)
Marzec 2015r. - Różnice językowe pomiędzy brytyjskim a amerykańskim (gramatyka)
Kwiecień 2015r. – Ćwiczenia leksykalno- gramatyczne pomagające uczniom rozróżniać formy brytyjskie i amerykańskie na bazie tekstów i filmów
Maj 2015r. – Brytyjsko-amerykańskie kulinaria
Czerwiec 2015r. - Prezentacje uczniowskie

6. Formy pracy:

 • praca indywidualna, w parach, grupach,
 • korzystanie z różnych źródeł informacji, także autentycznych (tzw. authentic    materials),
 • symulacje językowe typowych sytuacji komunikacyjnych
 • ćwiczenia doskonalące rozróżnianie form czytanych i pisanych w odmianach – brytyjskiej i amerykańskiej języka angielskiego,
 • prezentacje multimedialne,
 • uczniowie prezentują brytyjskie i amerykańskie przepisy kulinarne,
 • inne pomysły uczniów wynikające z ich zainteresowań

7.Ewaluacja innowacji
 
W czasie trwania innowacji będzie prowadzona dokumentacja, na podstawie której będzie można podsumować wnioski dotyczące realizacji założonych celów.
Wyniki ewaluacji zostaną opracowane na podstawie ankiet w czerwcu 2015r.

8. Metody, techniki i narzędzia badawcze wykorzystywane do przeprowadzania ewaluacji:

 • ankiety, wypowiedzi ustne uczniów,

W końcowym etapie realizacji innowacji wyniki przeprowadzonej ewaluacji zostaną opracowane w formie raportu, który zostanie przedstawiony uczniom biorącym udział w innowacji oraz dyrekcji a pełna dokumentacja archiwizowana będzie w sekretariacie szkoły.

Ewaluacji podlegać będą:

 • zgodność programu innowacyjnego z jego założeniami,
 • atrakcyjność programu dla uczniów,
 • jego praktyczność i użyteczność,
 • skuteczność stosowanych metod,
 • formy i metody pracy.

 

contrastive-english

 

Zdjęcie grupy C6 biorącej udział w innowacji pedagogicznej w roku szkolnym 2014/15 oraz gość ze Stanów Zjednoczonych doktoryzująca się na uczelni w New Mexico p. Ewa Krawczyk, która obserwowała pracę uczniów podczas jednych z zajęć.
Od lewej: Gosia Ryba, Żaneta Tworuszka, p. Ewa Krawczyk, p. Joanna Marcol, Julia Jania, Beata Seemann, Żaneta Folwarczny, Karolina Minakowska, Magda Górska, u góry od prawej Adam Kuczera, Hania Grzesik, Radek Bulanda i Ruben Stachura ( nieobecne na zdjęciu: Kasia Bednarczyk, Paulina Hibner i Judyta Siembida) 

 

 Kulinaria brytyjsko-amerykańskie

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Gimnazjum

strona www Gimnazjum Dwujęzycznego nr 18 w Rybniku:

g18.rybnik.pl

Zamów biuletyn


Logowanie


Hasło?