Skip to content
English French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish Irish
Pracownia chemiczna Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Pracownia chemiczna jest wyposażona w sprzęt multimedialny, sześć stanowisk laboratoryjnych, w tym jedno dygestorium, co sprzyja rozwojowi wiedzy
i nabywaniu umiejętności.

 

Pracownia chemiczna w II LO
Pracownia chemiczna w II LO

Regulamin pracowni chemicznej

 

1. Do pracowni uczniowie wchodzą pod opieką nauczyciela i zajmują zawsze wyznaczone stanowiska.
2. Podczas lekcji uczniowie zachowują spokój i dyscyplinę, a wszelkie sprawy związane z brakiem odczynników i sprzętu laboratoryjnego, załatwiają uczniowie wyznaczeni przez prowadzącego zajęcia (dyżurni).
3. Zabrania się wykonywania jakichkolwiek prac bez zgody nauczyciela.
4. Wszyscy uczniowie zobowiązani są przed przystąpieniem do wykonywania doświadczeń dokładnie zapoznać się ze szczegółowymi przepisami BHP obowiązującymi przy poszczególnych czynnościach i ściśle się do nich stosować, oraz kartami charakterystyk substancji wykorzystywanych w tych doświadczeniach.
5. Doświadczenia należy wykonywać stosując następujące zasady:
  • nie nachylać się nad probówką i nie wąchać bezpośrednio jej zawartości,
  • nie próbować żadnych substancji na „smak”,
  • nie rozpylać gazu,
  • nie rozmontowywać zestawów chemicznych,
  • do doświadczeń używać niewielkich ilości odczynników,
  • zakładać środki ochrony indywidualnej ( okulary ochronne, fartuchy, rękawice itp.) o ile prace tego wymagają,
  • statywy, łapy, łączniki utrzymywać w nienagannym stanie, nie dopuszczać do korozji śrub, przegubów i innych metalowych części ruchomych,
  • w metalowych urządzeniach w miejscach stykających się ze szkłem stosować elastyczne przekładki ( z gumy, tworzywa sztucznego).
6. Nie spożywać posiłków w pracowni chemicznej.
7. Starannie umyć ręce po wykonaniu doświadczenia.
8. O zauważonych uszkodzeniach opakowań substancji chemicznych, sprzętu laboratoryjnego i innego wyposażenia pracowni chemicznej należy bezwzględnie informować nauczyciela prowadzącego zajęcia.
9. Zabrania się uczniom wchodzenia na zaplecze pracowni chemicznej, gdzie przechowywane są odczynniki chemiczne (substancje trujące i żrące).
10. Należy pozostawić stoły i najbliższe otoczenie pracowni w takim porządku, w jakim znajdowały się przed zajęciami.

Uwaga!
Każdy wypadek, nawet najdrobniejsze skaleczenie uczeń natychmiast zobowiązany jest zgłosić nauczycielowi prowadzącemu zajęcia w pracowni chemicznej.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Gimnazjum

strona www Gimnazjum Dwujęzycznego nr 18 w Rybniku:

g18.rybnik.pl

Zamów biuletyn


Logowanie


Hasło?